Zdravlje i medicina

Pušenje produžuje zacjeljivanje fraktura

Nataša Ciganović

Istraživanja već dugo vremena ukazuju na postojanje negativnih učinaka pušenja cigareta na kardiovaskularno zdravlje. Ali, sada je napravljena nova studija na Odjelu ortopedijske kirurgije na Perelman medicinskoj školi na Sveučilištu Pennsylvania, koja potkrjepljuje ranije dokaze koji pokazuju da pušenje cigareta uzrokuje dulje vrijeme zacjeljenja kao i povećanje vjerojatnosti od postoperativnih komplikacija i infekcija kod pacijenata koji su pretrpjeli frakture ili traumatske ozlijede kostiju. Cjelokupni dokazi studije predstavit će se ovaj tjedan na Godišnjem skupu Američke akademije ortopedskih kirurga 2013. u Chicagu.

„Pušenje cigareta  jedan je od glavnih uzroka koji sprečavaju prevenciju bolesti u SAD-u, ali do sada nije bilo dovoljno dokaza koji pokazuju ostale nuspojave pušenja kao što je mijenjanje načina na koji naše kosti zacjeljuju,“ rekao je dr. medicine Samir Mehta, šef  Službe za ortopedske traume i frakture na Penn Medicine. „Naša studija podupire rastući broj dokaza koji pokazuju da pušenje predstavlja značajan rizik za pacijente s frakturama. Ovi rizici trebaju se rješavati zajedno s pacijentom u vrijeme nastanka ozljede i kod razmatranja kirurškog tretmana.“

Rezultati studije pokazuju da za sve vrste ozljeda, frakture kostiju kod pacijenata koji puše zacjeljuju otprilike šest tjedana dulje nego kod nepušača (30,2 tjedna u usporedbi s 24,1 tjedan). Dodatni rezultati pokazuju da  kod pacijenata koji puše postoji 2,3 puta veća vjerojatnost da se frakture kostiju neće sjediniti (tj. frakture se neće izliječiti) nego kod nepušača.

Pomoću Medline, EMBASE i Cochrane kompjutorizirane baze podataka, istraživači su prikupili prijašnje studije koje su istražile učinke pušenja na izlječenje kostiju i mekog tkiva. Analizom ovih studija, tim je pokušavao pronaći poveznicu između pušenja i vremena izlječenja, kao i raznih komplikacija kao što su infekcije nakon kirurških zahvata. Studija je uključila analizu koja se fokusirala na frakture goljenice, bedrene kosti ili kuka, gležnja,  ramena i višestrukih fraktura dugih kostiju. U studiji je procijenjeno sveukupno  6.480 slučajeva (koji su tretirani kirurški kao i oni koji nisu kirurški tretirani).

S otprilike 6,8 milijuna fraktura godišnje u SAD-u koje zahtijevaju medicinsko liječenje, istraživači kažu da je sveukupno opterećenje mišićno-koštanih bolesti značajno. Iako se nastoji promovirati zdravlje kostiju pomoću dodataka prehrani u obliku vitamina i minerala kao i kroz pomoć u prehrani, istraživački tim kaže da su promjenjivi društveni faktori, kao što je poticanje na prestanak pušenja, zanemareni. Ovaj previd uzrokuje prekid u kratkoročnom liječenju pacijenata kao i propuštenu priliku za poboljšanje dugoročnih bolesti.

„Učinci programa za prevenciju pušenja trebaju se raspraviti i uvesti kako bi promovirali bolje izglede za pacijente koji se liječe od fraktura,“ rekao je Mehta. „Imamo priliku pomoći pacijentima da razumiju da je na koci više od srčanog zdravlja, i da pušenje dovodi do većeg rizika od komplikacija te vodi k duljem vremenu izlječenja.“

Istraživački tim naglašava kako je potrebno provesti još studija koje će procijeniti učinke pušenja na liječenje fraktura. Uz to, sve veća upotreba i proizvodnja bezdimnog duhana dovodi do novih pitanja o učincima nikotina, i ostalih duhanskih proizvoda, kroz oblike koji nisu zapaljivi. Naposljetku, studije koje bolje predstavljaju utjecaje usmjerene edukacije i učinke izračunatog vremena do prestanka pušenja (i prije i nakon operacije) na razine postoperativnih komplikacija također su potrebne kako bi pružile najbolji pristup liječenju fraktura kod pacijenata.

Izvor: University of Pennsylvania School of Medicine

Možda će vas zanimati