Biljke i životinje

Klimatske promjene utječu na smanjenje populacije grbavih kitova

Portal Znanost

Znanstvenici su putem alata za skeniranje slika temeljenog na umjetnoj inteligenciji (AI) otkrili 20%-tno smanjenje populacije grbavih kitova sjevernog Pacifika u proteklom desetljeću, povezujući to s toplinskim valom izazvanim klimatskim promjenama. Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Royal Society Open Science, koristili su model umjetne inteligencije za analizu preko 200.000 fotografija grbavih kitova snimljenih između 2001. i 2022. godine.

Modeli prepoznavanja lica bili su trenirani za prepoznavanje jedinstvenih identifikatora na leđnoj peraji kita. Ti identifikatori funkcioniraju kao otisci prsta za kitove i uključuju oznake, varijacije u pigmentaciji, ožiljke i ukupnu veličinu. Uspješna podudaranja fotografija koristila su se za procjene populacije grbavih kitova tijekom vremena.

Fotografije repova kitova, pohranjene od strane znanstvenika i promatrača, čuvaju se u neprofitnoj organizaciji HappyWhale, opisanoj kao "najveći resurs za identifikaciju jedinki ikad izgrađen za morske sisavce". Iz HappyWhale-a potiču svakoga da fotografira kitove i pridonese rastućoj bazi podataka. Fotografije uključuju podatke i lokaciju gdje je kit viđen.

Korisnici mogu pratiti kita koje su fotografirali i doprinijeti podacima koje istraživači koriste za preciznije razumijevanje populacije i migracijskih uzoraka vrste. Prije ove metode podržane umjetnom inteligencijom, stručnjaci su morali ručno pregledavati fotografije repova kitova u potrazi za sličnostima, što je bio mukotrpan proces. Tehnologija podudaranja slika ubrzava taj proces, pružajući više vremena za istraživanje promjena u podacima o populaciji.

Philip Patton, doktorand Sveučilišta u Havajima koji je radio s alatom, izjavio je da "algoritam dramatično ubrzava prikupljanje informacija, potičući pravovremene reakcije". Istraživanje povezuje smanjenje populacije grbavih kitova s klimatskim promjenama.

Grbavi kitovi, nekad ugroženi, doživjeli su oporavak nakon što je komercijalni izlov postao zabranjen 2016., no istraživači procjenjuju da je populacija dosegnula vrhunac 2012. s 33.488 jedinki. Od tada je broj kitova opao na 26.662, pad od 20%, što se podudara s rekordnim toplinskim valom koji je utjecao na temperaturu oceana i "možda promijenio tijek oporavka vrste".

Toplinski val rezultirao je povećanjem površinskih temperatura mora i smanjenjem hranjivih područja, uzrokujući smanjenje biomase fitoplanktona. Te promjene uzrokovale su poremećaje u prehrambenom lancu, ograničavajući pristup kitova krilu i drugim izvorima hrane. Iako su sudari s brodovima i zaplitanje u mreže mogli pridonijeti smanjenju populacije, istraživači tvrde da ti faktori ne objašnjavaju cijeli pad.

Kitovi nisu jedine životinje čije su fotografije analizirane pomoću algoritama. Znanstvenici koriste tehnologiju za istraživanje populacija krava, kokoši, lososa i lemura, ali i za analizu izraza lica ovaca kako bi utvrdili osjećaju li bol. Drugi koriste softver za podudaranje slika kako bi pronašli nestale ljubimce.

Primjeri poput ovih naglašavaju prednosti algoritama za podudaranje slika koji mogu pregledavati velike baze podataka. Točne procjene populacija omogućene ovim tehnologijama pomažu odrediti je li određenoj vrsti potrebna klasifikacija ugroženih vrsta ili drugi resursi za očuvanje zdrave populacije.

Možda će vas zanimati