Zdravlje i medicina

Čipovi za budućnost - za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti

A.I.

Hrvatski institut za tehnologiju (HIT) prepoznao je i pomogao, nakon primjene robota u neurokirurgiji, još jedan "projekt budućnosti" pod nazivom Ciljani aCGH čipovi za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti. Projekt je to koji će uvelike doprinijeti boljem razumijevanju razvojnih intelektualnih poremećaja i ponovno potvrditi domaće znanstvenike kao vizionare koji nimalo ne zaostaju za svjetskim trendovima. 

Gotovo svatko poznaje osobe s mentalnom retardacijom, tj. razvojnim intelektualnim poremećajem što pokazuje da je broj osoba s tim deficitom itekako velik. U cilju medicine, ali i društva općenito jest saznati što više o tom poremećaju, pogotovo o njegovoj genetskoj podlozi. Razvojni intelektualni poremećaj zastupljen je u općoj populaciji od 1 do 3 posto, a unatoč mnogim kliničkim i laboratorijskim ispitivanjima specifičan genetski uzrok ostaje nerazjašnjen u više od 50% slučajeva.

Ubrzani razvoj u području istraživanja humanog genoma otvorio je brojne nove mogućnosti u otkrivanju genetske podloge kompleksnih bolesti. Koristeći najnovije genomske metode, istraživački tim s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, - prof. dr. sc. Lukrecija Brečević i prof. dr sc. Sanja Hajnšek, s voditeljem projekta doc. dr. sc. Franom Borovečkim predložio je, a Hrvatski institut za tehnologiju podržao, projekt pod nazivom Ciljani aCGH čipovi za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti.

Cilj projekta "teškog" 1.546.500,00 kuna je razvoj novih ciljanih aCGH čipova za analizu bolesnika s razvojnim intelektualnim poremećajem, namijenjenih dijagnostičkoj obradi bolesnika u kojih standardne citogenetske metode nisu učinkovite. Novo razvijeni genski čipovi sadržavat će novo-otkrivene i poznate sekvence relevantne za nastanak razvojnog intelektualnog poremećaja, a njihova specifična tehnologija omogućit će analizu više uzoraka odjednom što će dovesti do sniženih troškova provođenja dijagnostičkih postupaka.

Možda će vas zanimati