Um i mozak

Najgori zvukovi na svijetu: zašto se užasavamo neugodnih zvukova?

M.Š.

Znanstvenici s Newcastle sveučilišta objavili su rad u časopisu Journal of Neuroscience u kojem otkrivaju interakciju između regije mozga koja procesuira zvuk, auditornog korteksa, i amigdale koja je aktivna u procesuiranju negativnih osjećaja kada čujemo neugodne zvukove.

Snimanje mozga pokazalo je da kada čujemo neugodan zvuk amigdala prilagođava odgovor auditornog korteksa povećavajući njegovu aktivnost i uzrokujući negativnu reakciju.

Znanstvenici sa Wellcome Trust Centre for Neuroimaging i Newcastle sveučilišta koristili su funkcionalnu magnetsku rezonanciju (fMRI) kako bi ispitali kako mozak 13 volontera reagira na različiti raspon zvukova. Volonteri su zvukove opisivali u rasponu od najugodnijih do najneugodnijih zvukova. Znanstvenici su zatim mogli istražiti kako mozak reagira na svaku vrstu zvukova.

Otkrili su da je aktivnost amigdale i auditornog kompleksa direktno povezana s intenzitetom neugode izazvane određenim zvukovima kod volontera. Emocionalni dio mozga, amigdala, modulira aktivnost auditornog kompleksa tako da je naša percepcija neugodnih zvukova pojačana u odnosu na umirujuće zvukove, poput zvuka vode.

Analizom akustičnih karakteristika zvukova zaključili su da su zvukovi čija je frekvencija u rasponu 2000-5000 Hz neugodni. Dr. Kumar objašnjava: "Naše uši su najosjetljivije na taj raspon frekvencije. Iako se još raspravlja o tome zašto su naše uši najosjetljivije baš na taj raspon, on uključuje zvukove poput vrištanja koje smatramo izrazito neugodnima. "

Bolje razumijevanje kako naš mozak reagira na buku može pomoći u razumijevanju medicinskih stanja koja smanjuju toleranciju na zvukove, popu hiperakuzija, misofonije i autizma.

Voditelj tima,profesor Tim Griffiths sa Newcastle sveučilišta kaže: "Ova studija baca novo svjetlo na interakciju amigdale i auditornog korteksa. Pruža novi uvid u emocionalne poremećaje i poremećaje poput tinitusa i migrene kod kojih postoji povećana percepcija i osjetljivost na neugodne aspekte zvukova". Nakon ocjenjivanja 74 zvuka, volonteri su zaključili da su:

Najneugodniji zvukovi

lupkanje nožem po staklenoj boci,
struganje vilicom po staklu,
struganje krede po školskoj ploči,
noktima po školskoj ploči,
ženski vrisak,
dječji plač,
zvuk bušilice.

Najugodniji zvukovi

pljeskanje,
dječji smijeh,
grmljavina,
zvuk vode.

Izvor: Newcastle University

Možda će vas zanimati