Zdravlje i medicina

Utjecaj odabira spola i selektivnih pobačaja u Kini, Indiji i Južnoj Koreji

A.I.

U sljedećih 20 godina u velikim dijelovima Kine i Indije, će biti 10% do 20% viška mladića zbog odabira spola i to će imati društveno neuravnotežene posljedice, navodi se u analizi CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Preferiranje sinova u Kini, Indiji i Južnoj Koreji u kombinaciji s dostupnim pobačajima u svrhu selekcije spola, dovelo je do značajne neravnoteže između broja muškaraca i žena rođenih u tim zemljama. Odnos spolova pri rođenju (eng. sex ratio at birth - SRB) - broj dječaka rođenih na svaku 100-tu djevojčicu - je dosljedan u ljudskoj populaciji u kojoj se oko 105 muškaraca rodi na svakih 100 žena. Međutim, dolaskom ultrazvuka koji omogućuje uvid u spol pa tako i izbor spola, omjer spolova pri rođenju u nekim gradovima u Južnoj Koreji popeo se na 125 u 1992. i preko 130 u nekoliko kineskih pokrajina od Henana na sjeveru do Hainana na jugu. 

U 2005. u Kini se procjenjuje da je rođeno 1,1 milijuna viška muškaraca u cijeloj zemlji i da je broj muškaraca mlađih od 20 godina pretekao broj žena za oko 32 milijuna, piše profesor Therese Heskethu, UCL Centre for International Health and Development, London, Velika Britanija s koautorima. U Indiji postoje slične razlike, uz omjer spolova visok oko 125 u Punjabiju, Gujaratu i Delhiju, ali normalan omjer spolova od 105 je prisutan u južnim i istočnim državama Kerala i Andhra Pradesh. 

"Konstantan uzorak u sve tri zemlje je naglašeni trend vezan uz odabir rođenja i utjecaj spola prethodnoga djeteta." kažu autori. Ako je prvo ili drugo rođeno djevojčica, roditelji će često odabrati spol u narednoj trudnoći kako bi bili sigurni da će drugo ili treće dijete biti dječak. Društvene implikacije su takve da značajan postotak muške populacije se neće moći oženiti ili imati djecu zbog nedostatka žena. U Kini, 94% nevjenčanih osoba u dobi od 28 do 49 godina su muškarci, 97% njih nije završilo srednju školu, pa su tu i brige kako će nemogućnost ženidbe rezultirati u psiholoških problema i eventualnom povećanju nasilja i kriminala. 

Natalna politika u Kini, Indiji i Južnoj Koreji kreće u smjeru poduzimanja nekih koraka za rješavanje problema, kao što su pokretanje zakona koji zabranjuju određivanje spola fetusa i selektivni pobačaj, ali se može učiniti puno više. "Za uspješno rješenje temeljnog problema preferencije sinova potreban je višeznačan pristup." smatraju autori. 

Opuštanje kineske politika jednog djeteta, posebno u ruralnim područjima, može imati neki utjecaj na omjer spolova. No, važnija je temeljna promjena dugogodišnjeg odnosa i sklonosti prema sinovima. Kampanja podizanja svijesti javnosti je imala utjecaj. U Južnoj Koreji i Kini, kampanja podizanja svijesti je pomogla smanjiti omjer spolova pri rođenju (na primjer, 118 u 1990. u Južnoj Koreji na 109 u 2004.) 

"Međutim, to početno opadanje neće doći do reproduktivne dobi za još dva desetljeća, a odnos rođenih dječaka naspram djevojčica u tim zemljama do tad ostaje i dalje visok. Vjerojatno da će proći nekoliko desetljeća prije nego što omjer u zemljama poput Indije i Kine dođe u granice normale." zaključuju autori.

Izvor: Canadian Medical Association Journal 

Možda će vas zanimati