Društvene znanosti

Kako obrazovanje utječe na mentalno zdravlje?

Nika Beluhan

Viša razina obrazovanja povezana je s boljim mentalnim zdravljem. Uzročno-posljedične veze je notorno teško uspostaviti i općenito su višefaktorske. Ipak, pokazalo se da je obrazovanje jedan od najjasnijih pokazatelja životnih ishoda poput zaposlenja, prihoda i socijalnog statusa. Stoga je snažan prediktor poboljšanja zdravlja i dobrobiti.

U međuvremenu, niže razine obrazovnog postignuća povezane su s nižim socioekonomskim statusom. Ali ne postoji jednostavna strategija za poboljšanje zdravlja i gospodarskog uspjeha nacije. U prošlosti je utvrđeno da su zakoni o obveznom školovanju, koji su djeci nalagali zakonsku obvezu da ostanu u školi dulje, doveli do štetnih ishoda u mentalnom zdravlju.

Obrazovno postignuće i mentalno zdravlje

Viša razina obrazovanja povezana je s boljim mentalnim zdravljem. Navedeni razlozi su da obrazovani ljudi imaju veći broj izbora, a time i veću kontrolu nad svojim životima i bolju sigurnost. Oni koji su stekli visoko obrazovanje zarađuju ​​više tijekom svog života.

S druge strane, pokazalo se da je zadovoljstvo poslom među obrazovanim ljudima iznenađujuće nisko i smatra se da bi to moglo biti zbog visokih aspiracija koje se ponekad pokažu neizvedivim. Slično, zadovoljstvo životom također može biti niže u ovoj demografskoj skupini.

U međuvremenu, nisko obrazovanje povezano je s nedostatkom osjećaja kontrole i otpornosti. Posljedica niskog obrazovnog postignuća može biti smanjeni socioekonomski status. Niže obrazovanje povezano je s nedostatkom psihosocijalnih resursa – poput osjećaja kontrole, otpornosti, sposobnosti odgađanja zadovoljstva i pristupa kulturnim aktivnostima – i izloženosti više svakodnevnih stresora. Ovi negativni čimbenici su snažno povezani s pojavom depresije.

Obrazovanje i socio-ekonomski status

Više čimbenika može doprinijeti povezanosti između socioekonomskog statusa i mentalnog zdravlja. Unatoč izazovima, istraživanje je otkrilo korelaciju između smanjenog socioekonomskog statusa i problema s mentalnim zdravljem. U analizama nezavisnih pokazatelja zanimanja, prihoda i obrazovanja pronađen je gradijent mentalnog zdravlja i to je kontinuirano tijekom cijelog života.

Bilo je pokušaja da se uspostavi uzročna veza između socio-ekonomskog statusa i mentalnog zdravlja. Za procjenu ovog odnosa korištena su dva različita modela: model odabira, koji objašnjava diferencijalni društveni gradijent individualnim pomakom prema dolje nakon pojave problema mentalnog zdravlja te model uzročnosti, koji pretpostavlja da čimbenici povezani sa socioekonomskim statusom pridonose nastanku problema mentalnog zdravlja na prvom mjestu.

Nalazi istraživanja koji se posebno bave depresijom bili su nedosljedni. Ali postoji sve veći konsenzus u prilog modelu uzročnosti. WHO je preporučio da istraživači uravnoteže svoje istraživačke napore uzimajući u obzir i pozitivno mentalno zdravlje (PMH) – uključujući emocionalno, psihološko i socijalno blagostanje. Trenutno postoji mali broj studija koje se odlučuju za analizu bilo kojeg od dva modela – društvene selekcije ili uzročnosti – u kontekstu PMH.

Spol i dob su također važni

Istraživači su otkrili da su spol i dob važni sociodemografski čimbenici u studijama koje promatraju obrazovnu razinu postignuća u skladu sa socio-ekonomskim statusom u vezi s negativnim ishodima mentalnog zdravlja. Žene su pod većim rizikom od muškaraca (9,9% u usporedbi s 4,2%). Rizici su također mnogo veći za pripadnike mlađe populacije nego za starije odrasle osobe.

Otkriveno je da stariji umirovljenici s višom razinom obrazovanja zajedno s pozitivnim stavom prema slobodnom vremenu uživaju u boljoj razini blagostanja, boljem društvenom životu i boljoj kognitivnoj funkciji.


Angažman u slobodnim aktivnostima pomaže nadoknaditi glavne stresore povezane sa starenjem, kao što je gubitak voljenih osoba i zabrinutost vezana za zdravlje oko invaliditeta i bolesti. Viša razina obrazovanja također je povezana s boljom percepcijom dobnih promjena – fizičkih, životnih i profesionalnih.

Obrazovanje samo onih koji se žele obrazovati

S obzirom na gore navedene nalaze, više obrazovanja uvijek poboljšava mentalno zdravlje. Istraživanja su pokazala da to nije nužno slučaj. Kod mnogih ljudi obrazovanje može imati štetne učinke na mentalno zdravlje. Istraživači su proučavali problem nakon obrazovnih reformi u Britaniji ranih 1970-ih preporučili su podizanje minimalne dobi škole za napuštanje škole s 15 na 16 godina.

Knjiga "Obrazovanje: okvir za proširenje" predstavljena je parlamentu 1972. Iako je reforma neznatno poboljšala obrazovna postignuća i podigla razinu nadahnuća, nije imala utjecaja na društvenu mobilnost. Umjesto toga, istraživači su otkrili da obvezne reforme služe povećanju rizika za depresiju i druge probleme mentalnog zdravlja u odrasloj dobi.

Rezultati nisu sugerirali da je problem bio fizički čin ostanka u školi. Umjesto toga, nalazi su bili rezultat prisiljavanja tinejdžera s niskim uspjehom da ostanu u akademski usredotočenom okruženju u kojem nisu uspijevali. Istraživači su tvrdili da bi reforme mogle rezultirati dugoročnim neželjenim posljedicama na mentalno zdravlje.

Iako je bolje obrazovno postignuće jasno povezano s boljim individualnim ishodima mentalnog zdravlja, i dalje postoje razlike u dobi i spolu na koje treba obratiti pozornost. Nadalje, poboljšanje mentalnog zdravlja nacije nije samo slučaj propisivanja boljih mogućnosti za poboljšanje obrazovanja kao što su prošli pokušaji da se to učini. Ovaj recept nije prikladan za sve. Umjesto toga, istraživači su počeli tražiti rješenja i intervencije kako bi se uhvatili u koštac s postojećim nejednakostima i sada je potrebno više takvih istraživanja.

Izvor: News Medical Life Sciences

Možda će vas zanimati