Zdravlje i medicina

Smiju li trudnice uzimati antidepresive?

N.B.

Ženama s depresijom i drugim poremećajima raspoloženja općenito se savjetuje da nastave s uzimanjem antidepresiva tijekom trudnoće. Smatra se da su lijekovi sigurni, ali učinak ovih lijekova na nerođeni fetus i dalje je tema koja zabrinjava. Ipak, istraživanje objavljeno u časopisu Biological Psychiatry otkrilo je da su psihijatrijska stanja majke - ali ne i upotreba selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) - povećala rizik od poremećaja spektra autizma (ASD) i zastoja u razvoju kod potomaka (DD).

Prethodne su studije pronašle veze između upotrebe SSRI-a i ASD-a u potomstvu, a ASD je povezan s poremećenim serotonergijskim putevima. Ali pitanje jesu li lijekovi za to odgovorni i dalje ostaje nejasno. Dr. Jennifer Ames iz neprofitne organizacije Kaiser Permanente i vodeća autorica nove studije rekla je: "Naša najnovija otkrića donose dobre vijesti za žene koje boluju od stanja poput depresije i anksioznosti u trudnoći i u skladu su sa sve većim brojem istraživanja koja pokušavaju bolje razumjeti odnose majčina liječenja SSRI-om i psihijatrijske indikacije tijekom trudnoće s dječjim neurorazvojem".

Dr. Ames i kolege koristili su podatke Studije za istraživanje ranog razvoja (SEED), koja je prikupljala informacije o razvoju tisuća djece rođene širom SAD-a između 2003. i 2011. Trenutna analiza podataka uključivala je tri skupine djece - onu s ASD-om (1 367 djece), s DD-om (1 750 djece) te zdravu skupinu (1 671 dijete). Majke su utvrdile da imaju psihičke poremećaje i da su uzimale SSRI tijekom trudnoće na temelju medicinske dokumentacije.

Otprilike trećina majki u istraživanju imala je neku vrstu psihičkog poremećaja prije ili tijekom trudnoće, a jedna četvrtina njih uzimala je SSRI ili druge antidepresive. Nalazi su ukazali na to da je rizik od ASD-a ili DD-a približno udvostručen za djecu čije majke boluju od psihičkih poremećaja u usporedbi s majkama bez psihičkih poremećaja. Ali što je najvažnije, uporaba SSRI-a nije bila povezana s povećanim rizikom.

"Roditelji su zabrinuti zbog rizika za dojenčad kada majke uzimaju antidepresive. Veliko je olakšanje vidjeti da majčina konzumacija antidepresiva ne povećava rizik od autizma ili nekog drugog poremećaja neurološkog razvoja. Međutim, ovo istraživanje potvrđuje da su psihički poremećaji majki povezani s povećanim rizikom za poremećaj spektra autizma u potomstva", rekao je dr. John Krystal.

"Naše istraživanje ima neke jedinstvene prednosti kao što je uključivanje velike i demografski raznolike skupine majki i djece u Sjedinjenim Državama, analiza posebnih podskupina djece s poremećajem iz autističnog spektra i drugim razvojnim poremećajima i ispitivanje više vrsta psihijatrijskih stanja kod majki", dodao je dr. Ames.

Izvor: Biologicalpsychiatry

Možda će vas zanimati