Zdravlje i medicina

Povijest mentalnih bolesti u obitelji povećava rizik od samoubojstava osoba s tinitusom

L.B.

Pacijenti koje muči tinitus i hiperakuzija mogli bi biti u većem riziku od pojave suicidalnih misli ako su im roditelji bolovali od mentalnih bolesti.

Nova studija, objavljena u časopisu American Journal of Audiology, prva je takva koja je ispitala vezu između mentalnih bolesti roditelja, poput anksioznosti, depresije i bijesa, te rizike od samoubojstava ili samoozljeđivanja odraslih osoba koje pate od poremećaja sluha.

Rezultati studije pokazuju da među osobama koje pate od tinitusa i hiperakuzije općenito postoji povećani rizik od mentalnih bolesti i samoubojstva tijekom cijelog životnog vijeka. Dvije varijable koje su bile posebno povezane s povećanim rizikom su povijest mentalnih bolesti roditelja u djetinjstvu i trenutna razina depresije.

"Ako povijest mentalnih bolesti roditelja u djetinjstvu značajno poveća rizik od ideja o samoubojstvu i samoozljeđivanju u ovoj populaciji, bilo bi važno pratiti ih kako bi se pravovremeno uputili na službe za mentalno zdravlje", rekao je Ali Danesh, koautor i profesor komunikologije i poremećaja u komunikaciji na Sveučilištu FAU. "Iako većina ljudi koje muči tinitus traži liječničku pomoć, nakon što ih se obavijesti da ne postoji konačni lijek, oni se često odluče na samostalno rješavanje simptoma i ne traže daljnju stručnu pomoć, unatoč činjenici da je visok postotak slučajeva tinitusa zapravo izlječiv."

Rezultati pokazuju da je 46 od 292 pacijenta u studiji, ili približno njih 16 posto, izrazilo da ih u posljednja dva tjedna progone ideje o samoubojstvu i samoozljeđivanju. Oko 39 posto ispitanika izvijestilo je da su njihovi roditelji, unutar prvih 18 godina njihovog života, patili od neke mentalne bolesti. Logistička regresijska analiza zatim je pokazala značajan odnos između samoubilačkih ideja i povijesti mentalnih bolesti roditelja. Otprilike 40 posto pacijenata s tinitusom patilo je i od depresije.

“Uvidi u suicidalne sklonosti mogu pomoći pacijentima da progovore o svojim namjerama i osjećaju kao da ih netko razumije, što bi moglo smanjiti rizik od suicidalnog ponašanja. Audiološki odjeli igraju glavnu ulogu u pružanju terapije i podrške pacijentima koji pate od tinitusa i hiperakuzije. Audiolozi koji su uključeni u rehabilitaciju i liječenje ovih poremećaja sluha trebali bi biti svjesni čimbenika koji predviđaju samoubilačke ideje u ovoj populaciji”, zaključio je drugi autor istraživanja i stručnjak ua tinitus i hiperakuziju, dr. Hashir Aazh.

Izvor: FAU

---

Ako razmišljaš o samoubojstvu ili ti je prijatelj/prijateljica rekao/la da ima takve misli, nazovi liniju Hrabrog telefona za djecu na broj 116 111 ili se javi na savjet@hrabritelefon.hr. 

Obratiti se može i obiteljskom lijčeniku ili osobi od povjerenja. Svaki problem možemo s vremenom riješiti: 
Kontakti organizacije koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć

Možda će vas zanimati