Zdravlje i medicina

Kognitivna bihevioralna terapija može olakšati simptome ovog stanja

L.B.

Iako se hormonska terapija (HT) najčešće preporučuje kao tretman protiv simptoma menopauze, u tijeku su istraživanja alternativnih tretmana, posebno onih nefarmakoloških. Jedan od njih je i kognitivna bihevioralna terapija, koja je već ranije predložena kao terapija s potencijalnom mogućnošću ublažavanja valunga, a novo istraživanje objavljeno u časopisu The North American Menopause Society sada pokazuje da može učinkovito ublažiti i ostale simptome.

Žene danas imaju mnogo više mogućnosti za ublažavanje uobičajenih simptoma menopauze, poput valunga, depresije, poremećaja spavanja i spolne funkcije. Hormonalne terapije i dalje su vodeći oblik liječenja zbog dokazane djelotvornosti, međutim, kontroverze oko njihovog štetnog učinka navele su mnoge žene da se okrenu alternativnim mogućnostima.

Kognitivna bihevioralna terapija vrsta je psihoterapije koja podučava pacijente kako modificirati disfunkcionalne emocije, ponašanja i misli te razviti osobne strategije suočavanja. Ona se pokazala učinkovitom u liječenju poremećaja poput depresije i anksioznosti, no studije usmjerene na menopauzu do sada su se bavile samo utjecajem na valunge.

Studija je pokazala da kognitivna bihevioralna terapija može značajno ublažiti valunge, depresiju, poremećaje spavanja i seksualne frustracije, iako je kod simptoma anksioznosti primijećen samo mali napredak. Pokazalo se da ova terapija ima učinak i do 3 mjeseca nakon prestanka tretmana. Iako mala, ova studija postavlja temelje za buduća istraživanja usmjerena na to kako razni psihološki tretmani mogu pomoći milijunima žena koje pate od simptoma menopauze.

"Ova mala studija u skladu je s drugim studijama žena u menopauzi koje pokazuju korist od kognitivno bihevioralne terapije kod olakšavanja valunga. Ona je također pokazala poboljšanje simptoma depresije, spavanja i spolne funkcije", kaže dr. JoAnn Pinkerton, izvršna direktorica NAMS-a. "Više ispitivanja koja uspoređuju kognitivnu bihevioralnu terapiju s drugim aktivnim tretmanima pomoći će nam da bolje shvatimo koliko će ta terapija biti učinkovita kod visoko simptomatskih žena."

Izvor: NAMS

Možda će vas zanimati