Društvene znanosti

Tinejdžeri, roditelji i učitelji nisu svjesni rizika koje nose društvene mreže kao što je Facebook

D.R.

Izvještaj na temu rizika povezanih sa korištenjem društvenih mreža (Facebook, Myspace) otkrio je da se 95 posto učenika u Victoriji  u dobi od 7 do 10 godina koristi društvenim mrežama, a od toga ih 30 posto smatra da društvene mreže ne nose sa sobom nikakav rizik. 

Pokrenut je projekt sa ciljem da istraži kako su učenici, roditelji i nastavnici u Victoriji doživjeli pravne rizike korištenja društvenih mreža. Anketirano i intervjuirano je 1000 učenika (u dobi od 7 do 10 godina), 200 nastavnika i 49 roditelja. Izvještaj je otkrio da je Facebook najpopularnija društvena mreža koju koristi 93.4% učenika. Većina anketiranih učenika ažurira podatke na svojim profilima bar jednom na dan, dok četvrtina učenika ažurira profil nekoliko puta na dan.

Većina roditelja (80.4%) kaže da je bar jednom vidjela profil svog djeteta. Roditelje i učenike posebno je zabrinuo problem internetskog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja i uhođenja, a manji ih je broj bio zabrinut oko krađe podataka i odavanja istih. Anketirani učenici više su bili uvjereni u sigurnost društvenih mreža od njihovih roditelja i učitelja. 48.8% učenika smatralo je da ima nekih elemenata opasnosti, a više od jedne četvrtine (28.3%) smatralo je da su društvene mreže sigurne. Nadalje, 19.6 % učenika bilo je podvojeno što se tiče opasnosti, prijeko naglašavajući da im je stupanj opasnosti nevažan pošto su društvene mreže nešto 'što svi imaju'.

Unatoč tome, većina anketiranih učenika (72.4%) naglasila je da je zaprimila neugodne kontakte od stranaca putem svog profila na društvenoj mreži. Mali broj učenika (13.8%) je bio zabrinut oko rizika sigurnosti,  kao što je krađa identiteta. Vrlo mala grupa učenika izrazila je brigu vezanu uz privatnost ili nevoljko objavljivanje privatnih podataka.

"Mediji i vlada već su naglasili opasnosti koje prijete od oblika nedoličnog ponašanja kao što je zlostavljanje i seksualno iskorištavanje. No, u usporedbi s tim, malo je pažnje posvećeno potencijalnim pravnim rizicima s kojima se djeca i mladi ljudi suočavaju korištenjem društvenih mreža", kaže jedan od koautora ovog izvještaja, dr. Michael Henderson.

"Takve opasnosti postoje u područjima privatnosti, kršenju povjerenja, razotkrivanju podataka, kleveti, pravima intelektualnog vlasništva, povredi autorskog i kaznenog prava uključujući zloupotrebu i distribuciju uvredljivog materijala te ovaj izvještaj preporučuje da bi u okvir nastavnih planova i programa trebalo u potpunosti integrirati edukaciju o cijelom nizu pravnih rizika koje se potencijalno može doživjeti putem društvenih mreža," kaže dr. Henderson.

Izvor: Monash University 

Možda će vas zanimati