Zdravlje i medicina

Svjetski dan voda - Međunarodna godina suradnje na području voda

A.I.

UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

Svjetski dan voda, 22. ožujka, ove je godine posvećen suradnji na području voda jer je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2013. proglasila Međunarodnom godinom suradnje na području voda.

Cilj međunarodne godine je, kako ističu u Hrvatskim vodama, ojačati svijest o potencijalu za jačom suradnjom i izazovima s kojima se suočava vodno gospodarstvo u svjetlu povećane potražnje za pristupom vodi, dodjelom vode i vodnim uslugama. Navode kako je suradnja na području voda presudna za očuvanje vodnih resursa i zaštitu okoliša, ključna je zasigurnost, iskorjenjivanje siromaštva, socijalnu pravednost, jednakost spolova, donosi ekonomske koristi i gradi mir.

Svakog dana prosječno kućanstvo potroši oko 50 litara vode na ispiranje WC-a, jedan od šest ljudi na Zemlji nema dnevnih 20-50 litara osigurane svježe vode, a svakodnevno od posljedica nedostatka vode umire 3.800 djece. Prema procjenama čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta.

Hrvatska se ubraja u skupinu vodom relativno bogatih zemalja, u kojoj problemi s vodom i oko vode nisu zaoštreni i vodni resursi zasad nisu ograničavajući čimbenik razvoja. Prema istraživanjima UNESCO-a iz 2003., Hrvatska je po dostupnosti i bogatstvu vodenih izvora na vrlo visokom 5. mjestu u Europi, a na 42. u svijetu. Obnovljive zalihe podzemnih voda u Hrvatskoj procjenjuju se na oko 9 milijardi m3/godišnje (koristi se oko 4,5 posto zaliha, odnosno oko 400.000.000 m3 godišnje).

Temeljno polazište u upravljanju vodama u Hrvatskoj je, kako navode, održivi razvoj zasnovan na načelima racionalnog upravljanja prirodnim resursima, očuvanja ekoloških sustava uz očuvanje biološke raznolikosti, otklanjanje nejednakosti, ostvarenje predviđenog gospodarskog rasta te osiguranje integracije u globalno društvo, uz zadržavanje vlastitog identiteta.

Hrvatske vode su prigodom Svjetskog dana voda pokrenule suradnju sa obrazovnim institucijama kroz projekt "Najmlađi za vode Hrvatske" kojim se pozivaju osnovne škole na obilježavanje međunarodne godine voda istraživačkim projektima, izradom promotivnog materijala, likovnim radionicama i izradom slogana međunarodne godine voda.

Izvor: Wikipedia, Dalje.com

Možda će vas zanimati