Zdravlje i medicina

Razmišljanje o samoubojstvu i samoozljeđivanju ublažava stres

Nika Beluhan

Gotovo jedna petina tinejdžera i mladih odraslih sudjeluje u samoozljeđivanju, dok isto toliko tinejdžera ozbiljno razmišlja o pokušaju samoubojstva. I jedno i drugo se smatra rizikom za suicidalno ponašanje, ali studije o tome zašto ljudi sami sebi nanose štetu ili razmišljaju o samoubojstvu nisu ispitane na sveobuhvatan način.

Sada, nova meta-analiza 38 studija pronalazi dosljedne rezultate i teme: da se ljudi samoozljeđuju ili razmišljaju o samoubojstvu kako bi ublažili neke vrste stresa; i da uočeno oslobađanje od stresa koje proizlazi iz misli i ponašanja ukazuje na potencijal za terapiju i druge intervencije.

Tijekom posljednjih 10 godina, istraživači su počeli tražiti od ljudi s rizikom od samoubojstva da popune ankete više puta dnevno. Ova vrsta podataka omogućuje istraživačima da razumiju misli, emocije i ponašanja koja prethode samoozljeđujućim mislima i radnjama. Sveučilište u Washingtonu provelo je agregaciju podataka ovih vrsta studija u kojima je sudjelovalo više od 1600 sudionika diljem svijeta.

"Mnogi su istraživači prikupljali ove podatke i testirali za isti nalaz, ali bilo je mješovitih nalaza u studijama. Htjeli smo vidjeti vidimo li ovaj učinak kada smo kombinirali ove skupove podataka", rekao je Kevin Kuehn, glavni autor meta-analize i doktorand UW iz kliničke psihologije.

Uz samoubojstvo kao vodeći uzrok smrti među mladima i ulogu samoozljeđivanja, ili nesuicidalnog samoozljeđivanja (NSSI), kao čimbenika rizika, Kuehn i njegov tim htjeli su zajednički proučiti odvojene studije NSSI-a i suicidalnih misli. Analizirajući podatke pojedinačnih sudionika ovih studija, znanstvenici UW-a otkrili su da visoke razine emocionalnog stresa prethode i samoozljeđivanju i suicidalnim mislima, nakon čega slijedi smanjeni stres.

Istraživači ukazuju na dodatne podatke o samoubojstvu – da većina ljudi koji su umrli od samoubojstva, na primjer, ne liječe svoje mentalno zdravlje – i konzistentne nalaze iz meta-analize da stres prethodi samoozljeđivanju. Kažu da to može pomoći u prevenciji i intervencijama, kao što je učenje kako zamijeniti samoozljeđivanje i suicidalne misli drugim sredstvima za smanjenje stresa.

"Dobra vijest je da imamo učinkovite bihevioralne intervencije, kao što su kognitivna bihevioralna terapija i dijalektička bihevioralna terapija, koje podučavaju vještine upravljanja intenzivnim emocijama koje zamjenjuju samoozljeđujuće misli i ponašanja. Povećanje pristupa ovim vrstama tretmana vjerojatno će smanjiti njihovu prevalenciju", rekao je Kuehn.

Jedna je granica meta-analize, rekli su istraživači, da su sudionice u različitim studijama bile pretežno mlade bjelkinje. Daljnja istraživanja samoozljeđivanja i povezanih misli i ponašanja trebala bi se usredotočiti na povećanje dobi, spola te rasne i etničke raznolikosti uzoraka istraživanja. Osim toga, meta-analiza je pronašla samo skromne dokaze da se stres, iako je povezan sa samoozljeđivanjem, može koristiti kao sredstvo za predviđanje kada bi se pojedinac mogao ozlijediti. Buduće studije mogle bi pokušati preciznije identificirati kada i kako stres dovodi do samoozljeđivanja misli i ponašanja.

Izvor: Medical Xpress


---

Ako razmišljaš o samoubojstvu ili ti je prijatelj/prijateljica rekao/la da ima takve misli, nazovi liniju Hrabrog telefona za djecu na broj 116 111 ili se javi na savjet@hrabritelefon.hr. 

Obratiti se može i obiteljskom lijčeniku ili osobi od povjerenja. Svaki problem možemo s vremenom riješiti: 
Kontakti organizacije koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoćMožda će vas zanimati