Zdravlje i medicina

Jačanje ovoga pomaže medicinskim pacijentima da žive duže

L.B.

Novo istraživanje BYU-a objavljeno u časopisu PLOS Medicine pokazalo je da pružanje socijalnih potpora medicinskim pacijentima dovodi do povećanja njihovih šansi za preživljavanje bolesti i produljenje života. Ovo je otkriće došlo u kritično vrijeme kada liječnici i zdravstveni radnici traže nove načine za poboljšanje skrbi o pacijentima i smanjenje smrtnosti.

"Pretpostavka istraživanja je da na svakoga snažno utječe njihov društveni kontekst", rekao je profesor psihologije i vodeći autor studije, Timothy B. Smith. "Odnosi utječu na naše ponašanje i naše fizičko zdravlje. Sad znamo da je moguće produžiti život tako da se pacijentima pomaže u nošenju s bolešću i smanjenjem stresa."

Istraživanje je proučavalo učinke psihosocijalne podrške na podacima više od 40 000 pacijenata čiji su podaci uzeti iz 106 randomiziranih kontrolnih studija. Pokazalo se da grupni sastanci ili obiteljska druženja koji su promovirali zdravo ponašanje davanjem motivacije za vježbanje, ohrabrenjem na završetak medicinskih tretmana ili grupnom podrškom za pridržavanje zdrave prehrane vode do 29% veće vjerojatnosti preživljavanja pacijenata.

"Već smo imali snažne dokaze da socijalna povezanost i drugi socijalni čimbenici značajno utječu na zdravstvene ishode, uključujući rizik od prerane smrtnosti, ali nije bilo jasno što se s tim može učiniti kako bi se smanjio rizik", rekla je jedna od autorica studije, Julianne Holt-Lunstad. "Je li to uloga zdravstvene zaštite ili bi se to trebalo rješavati izvan zdravstvenog sustava? Ovo istraživanje u kombinaciji s ostalim konsenzusnim izvješćima sugerira da je to uloga zdravstvenog sustava."

"U konačnici, ti bi se podaci trebali koristiti za poticanje suradnje između medicinskih stručnjaka i stručnjaka za mentalno zdravlje", zaključio je Smith. "Otprilike polovica svih posjeta pacijenata liječnicima odnosi se na stanja koja zahtijevaju psihološka promatranja. Velike bolnice sada rutinski angažiraju psihologe za savjetovanje s liječnicima i procjenu ili rad s pacijentima, ali potrebna je veća integracija u manjim bolnicama i klinikama."

Izvor: BYU

Možda će vas zanimati