Zdravlje i medicina

Izloženost organokloridnim pesticidima utječe na kvalitetu sperme

M.M.

Prema istraživanju provedenom na Sveučilištu u Granadi, izloženost organskom kloru bitno utječe na kvalitetu sperme kod mladih ljudi iz jugoistočne Španjolske. Mali broj spermatozoida može odgoditi oplodnju, uspoređujući s razinama utvrđenim od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Analiza je provedena od strane Clemente Aguilar iz Medicinskog istraživalačkog laboratorija Sveučilišne bolnice San Cecilio, Granada, Španjolska, i koordinirana od strane Mariete Fernández, Marinea Lacasaña i Nicolsa Olea (Sveučilište u Granadi), pozivajući se na uzorak od 280 studenata volontera u dobi od 18-23 godina sa Sveučilišta u Almería, Španjolska. Polazna točka bila je pretpostavka da pesticidi organskog klora (organski klor u tabletama ili prašku dodaje se u vodu u bazenima radi dezinfekcije, op. a.), izazivaju  promjene parametara koji mjere kvalitetu sperme, ali i promjene homeostaze osi muškog hipotalmusa, hipofize i gonade (muške spolne žlijezde, op. a). Rizik se povećava s izloženošću različitim pesticidima, čak i u niskim koncentracijama.

Unos pesticida putem hrane
Najčešći način izloženosti pesticidima među općom populacijom je kroz hranu i druge proizvode za domaćinstvo. Od 18 pesticida nađenih u krvi sudionika istraživanja, neki su zabranjeni u Španjolskoj, kao DDT, a drugi su kao što je fungicid zvan vinklozolin koji se koristi u vinogradima i  pri uzgoju citrusa, dopušteni  u ovoj zemlji. Svi analizirani uzorci imali su barem jedan pesticid znatne koncentracije, a prosječan broj otkrivenih pesticida bio je 11, u rasponu između četiri i 17.

Većina ispitanika (62%) imala je ostatke od 10-14 različitih pesticida u krvi, dok je izloženosti određenim organskim kloridima dokazano povećala ukupan broj spermija i njihovu ukupnu pokretljivost, drugi pesticidi imaju suprotan učinak i povezani su sa smanjenjem tih razina. Uzrok tome mogla bi biti činjenica da se neke pesticide smatra estrogeno endokrinim disruptorima, kao što je to slučaj s endosulfan sulfanom, lindanom i p,p-DDT-om, dok drugi kombiniraju svoju jasnu antiandrogensku aktivnost sa slabom estrogenskom aktivnošću - kao što je to slučaj s p,p-DDE i vinklozolinom.

Malformacija spermija
Studija je pokazala jaku povezanost između izloženosti vinklozolinu i malformacijske stope u spermatozoida. Iako ne postoje dokazi potencijalnog učinka vinklozolina na ljude, trebaju biti provedena daljnja eksperimentalna ispitivanja radi verifikacije. Činjenica da izloženost organokloridnim spojevima značajno utječe na kvalitetu sperme ne treba biti zanemarena u bilo kojoj epidemioloških studiji koja za cilj ima procijeniti utjecaj okolišnih čimbenika.

"Ipak, predviđanje konačnog učinka pesticida na zdravlje nije lako zbog toga što smo izloženi mnogobrojnim tvarima iz okoliša koje međusobno reagiraju na različite načine, pa je teško predvidjeti njihov finalni učinak.", upozorava Clemente Aguilar. Istraživači Sveučilišta u Granadi također su zaključili da je bitno smanjiti što više ostataka pesticida na hrani i "vrlo je važno prati hranu vodom i sapunom jer se tako smanjuje površinski masni film na hrani koji sadrži najviše ostataka pesticida".

Izvor: Izvor: University of Granada

Možda će vas zanimati