Zdravlje i medicina

Idealno zdravlje kardiovaskularnog sustava može pomoći ljudima da žive dulje

V.P.

Kardiovaskularne bolesti (KVB) jedan su od najvećih uzroka smrti u svijetu. Prema American Heart Association (AHA), idealno kardiovaskularno zdravlje (ICH) određeno je kombinacijom sedam bihevioralnih i medicinskih čimbenika, kao što su (i) nepušenje, (ii) indeks tjelesne mase [BMI] < 23 kg/m2 , (iii) odgovarajuća tjelesna aktivnost, (iv) uravnotežena prehrana, (v) ukupni kolesterol < 200 mg/dL, (vi) krvni tlak < 120/80 mm Hg i (vii) glukoza natašte < 100 mg/dL.

Iako su ovi čimbenici povezani sa smanjenim stopama smrtnosti, studije na azijskim populacijama bile su ograničene. Štoviše, način na koji čimbenici ponašanja i medicinski čimbenici međusobno djeluju jedni na druge također nije dobro shvaćen. Kao rezultat toga, interventni programi za KVB u azijskim zemljama poput Kine su ometeni.

Studija objavljena 20. siječnja 2023. u časopisu Chinese Medical Journal traži odgovore na ovu situaciju. Kako bi osigurali odgovarajuću zastupljenost kineske populacije, znanstvenici su prikupili podatke iz tri skupine studija koje su obuhvatile gotovo 200.000 pojedinaca te ispitali povezanost između ICH-a i smrti uslijed različitih uzroka.

Dopisni autor dr. An Pan, profesor epidemiologije na Školi javnog zdravlja, Medicinski fakultet Tongji, objašnjava: "Da bismo spriječili preuranjenu smrt, imperativ je identificirati odrednice zdravlja specifične za populaciju. Cilj je bio ispitati te čimbenike među kineskim stanovništvom te dati poticaj za poboljšanje upravljanja zdravstvenom skrbi u Kini."

Studija je uključila ukupno 198.164 odraslih Kineza iz studije China Kadoorie Biobank (2004. – 2018.), skupine Dongfeng-Tongji (2008. – 2018.) i studije Kailuan (2006. – 2019.). Kako bi se uklonila moguća pristranost, uključeni su samo sudionici bez kardiovaskularnih bolesti i raka na početku studije. Svaki sudionik je ocijenjen na temelju svoje izvedbe na sedam bihevioralnih i medicinskih parametara (loša izvedba se ocjenjuje kao 0; srednja izvedba kao 1; i idealna izvedba kao 2).

Sukladno tome, najviši mogući rezultat ponašanja bio je 8, dok je najviši mogući medicinski rezultat bio 6. Zbrajanjem ovih rezultata, izračunat je ICH rezultat od 14 točaka. Ovaj ICH rezultat je zatim uspoređen u odnosu na smrt zbog bilo kojeg uzroka (smrtnost iz svih uzroka), KVB, respiratornu disfunkciju i rak.

Zahvaljujući velikoj količini uzorka i trajanju praćenja, studija je postigla ukupno razdoblje praćenja od oko 2 milijuna ljudskih godina. Tijekom tog razdoblja, u usporedbi s onima s ICH rezultatom od 0-6, pojedinci s ICH rezultatom od 10-14 imali su približno 50% manji rizik od smrtnosti od svih uzroka, KVB i respiratorne smrtnosti. To je sugeriralo kako je ICH povezan s nižom smrtnošću od bilo kojeg uzroka, KVB i respiratornom smrtnošću među odraslim Kinezima.

Zanimljivo, iako nije bilo interakcije između medicinskih i bihevioralnih čimbenika, viši bihevioralni i medicinski rezultati bili su neovisno povezani s nižim stopama smrtnosti od svih uzroka i KVB. Međutim, samo su viši rezultati bihevioralnog zdravlja bili povezani s nižom stopom smrti od raka i respiratorne disfunkcije.

Bacajući svjetlo na važnost ovih otkrića, dr. Shouling Wu iz bolnice Kailuan, također dopisni autor ove studije, pojašnjava: "Rezultati ove studije temeljeni su na velikoj količini uzorka, korištenju više grupa pacijenata i dugoročnog praćenja. Oni su u skladu s rezultatima prethodnih studija o zapadnim populacijama i daju puno jasniji putokaz za prevenciju prerane smrti u kineskoj populaciji."

Doista, nalazi pokazuju da je potrebno ciljati i na bihevioralne i na zdravstvene parametre kako bi se spriječile preuranjene smrti u Kini. Pojedinci bi trebali nastojati održavati zdrave načine života i kardiometaboličke uvjete te bi trebalo razviti politike koje pomažu tom cilju.

Dok su potrebne dodatne studije kako bi se potvrdila povezanost ICH-a sa smrtnošću od ne-KVB ili smrtnosti uzrokovanom različitim podtipovima KVB te istražile neviđene interakcije između bihevioralnih i medicinskih parametara, ova studija potvrđuje snagu individualnog stila života u produljenju životnog vijeka i potencijalno kvalitetu nečijeg života.

Izvor: MedicalXpress

Možda će vas zanimati