Tehnologija i energija

Tehnologijski razvoj, inovacije i transfer tehnologije u suradnji poduzetnika

A.I.

Istražitelji su željeli analizirati funkcioniranje tehnoloških centara i vrednovanje dobivenih rezultata u poticanju inovacija i konkurentnost kod tvrtki i sveučilišta. U većini razvijenih zemalja, tehnološki instituti se smatraju važnim elementom nacionalne i regionalne strukture tehnologije te tvrtke nude široku lepezu usluga, u rasponu od primijenjena istraživanja i tehnološkog razvoja na druge usluge podrške, kao što su savjetovanja, dijagnostike i tehničku pomoć. 

Studija, objavljena u časopisu European Planning Studies napravljena na Universidad Complutense de Madrid (UCM), je zaključila da tehnološki centri i sveučilišta imaju različite vrste klijenata među poslovnim sektorom. "Ali iz toga se ne može zaključiti je li uloga tih institucija više ili manje korisna u jednom ili drugom slučaju, jer je njihova akcija u sektoru uglavnom nadopunjujuća. Treba također nadahnuti i ojačati njihove interakcije." objasnio je profesor Aurelia Modrego, UC3M Odjel za ekonomiju. Komplementarnost između tih institucija u osnovi se temelji na dva aspekta. U prvom redu, u odnosu na vrstu klijenata s kojima surađuju, a na drugom mjestu, u odnosu na vrstu usluge.

U Hrvatskoj djeluje EEN
Kod nas djeluje Europska poduzetnička mreža Hrvatske koja ostvaruje ciljeve nacionalne politike tehnologijskog razvoja tako što promiče stvaranje i rast poduzeća utemeljenih na znanju, pružajući im potrebne informacije i savjete, potiče potražnju i ulaganje poslovnoga sektora za istraživanjem i razvojem te podiže razinu svijesti o važnosti i značenju inovacija i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

EEN pomaže inovativnim malim i srednjim poduzetnicima tako što im pronalazi potencijalne partnere za suradnju izvan Hrvatske, pomaže pri razvoju novih proizvoda i usluga te traženju novih tržišta, savjetuje poduzetnike o pitanjima tehnologijskog razvoja, zaštite intelektualnog vlasništva, izvora financiranja za inovativne projekte i slično.

Pretraživanje baze podataka tehnologijskih profila
Tvrtke koje traže inovativne tehnologije ili strateške partnere za zajednički razvoj, licenciranje, proizvodnju, tehničku ili komercijalnu suradnju mogu odabirom ključnih riječi, pretraživati tehnologijsku bazu EEN mreže. U navedenoj se bazi nalazi oko 13 000 profila potražnji i ponuda za tehnologijama tvrtki, istraživačkih instituta i sveučilišta iz Europe i šire. 

Transfer tehnologije
Transfer tehnologije je prijenos gospodarski primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava sa jednog gospodarskog subjekta (davatelja tehnologije) na drugog gospodarskog subjekta (primatelja tehnologije). Transfer tehnologije omogućuje davatelju tehnologije da rezultate svog istraživačkog rada eksploatira putem trećih osoba i na taj način postigne znatne financijske učinke.

Također omogućuje stjecatelju tehnologije da bez angažiranja vlastitih financijskih sredstava stječe već gotova tehnološka rješenja čijim usvajanjem razvija svoj proizvodni program i na taj način povećava poslovni uspjeh i konkurentnost na tržištu. U sklopu EEN-a ukupno 5 institucija podupire tvrtke, inovatore i istraživače u njihovim nastojanjima da svoju inovaciju postave 'na noge':

BICRO d.o.o. - Poslovno inovacijski centar Hrvatske
PORIN d.o.o. - Regionalna razvojna agencija, Rijeka
TERA d.o.o. - Tehnologijsko-razvojni centar, Osijek
TPV - Tehnološki park Varaždin, Varaždin
UTT - Ured za transfer tehnologije, Split

Izvor: Carlos III University of Madrid, EEN

Možda će vas zanimati