Svemir i vrijeme

Zatopljenje povezano s kombinacijom smanjenog morskog leda i globalnog atmosferskog zagrijavanja

Jasna Žegarac

Profesor Ian Simmonds s Fakulteta geoznanosti Sveučilišta u Melbourneu je koautor istraživanja i kaže da su nove informacije pokazale kombinirani efekt na tlu i u atmosferi te su odigrale ključnu ulogu zagrijavanju Arktika.

„Gubitak morskog leda doprinosi zagrijavanju na razini tla dok globalno zatopljenje pojačava atmosfersku cirkulaciju te doprinosi povećanim temperaturama u arktičkoj atmosferi,“ kaže profesor Simmonds.

Vodeći autor, dr. James Screen s Fakulteta geoznanosti Sveučilišta u Melbourneu, kaže da se morski led ponašao kao sjajni poklopac na Arktičkom oceanu.

„Kada je zagrijan, reflektira većinu dolazećeg Sunčevog svjetla natrag u Svemir. Kada se morski led otopi, voda apsorbira više topline. Toplija voda zagrijava atmosferu iznad sebe,“ kaže Screen.

Profesor Simmonds kaže da kako temperature po cijelom svijetu rastu, tako se pojačava i atmosferska cirkulacija.

„Ta cirkulacija prenosi energiju u arktičku regiju, povećavajući temperaturu u višoj atmosferi,“ dodaje Simmonds.

„Vodena para je snažan staklenički plin. Kako se atmosfera zagrijava, tako može sadržati više vlage koja se ponaša kao pozitivna povratna veza, pojačavajući efekt staklenika. Međutim, na hladnom Arktiku gdje ima manje vlage u zraku, ta pozitivna povratna veza je mnogo slabija, zbog toga je direktni efekt staklenika manji na Arktiku nego bilo gdje drugdje.“

„Iako arktička regija ima relativno slabi efekt staklenika, efekt otopljenog leda kombiniran s većim transportom topline s juga, je više nego dovoljan da nadoknadi ono što slabašan „lokalni“ efekt staklenika ne može.“ 

Izvor: University of Melbourne

Možda će vas zanimati