Društvene znanosti

Pravno obrazovanje mora odgovoriti tržišnim zahtjevima

Dajan Radović

Strašna predviđanja nadolazeće propasti za budućnost pravnog obrazovanja trebala bi se primiti sa zdravom dozom skepticizma, kaže stručnjak za poslovno pravo na sveučilištu u Illinoisu. Profesor prava Larry E. Ribenstein kaže da i pravni fakulteti i pravna struka prolaze kroz period promjena koji će za neke biti težak, ali će i otvoriti vrata novih prilika za druge. 

"Mislim da se horizont ostvarivih prilika sa pravnim obrazovanjem nije smanjio, nego se ustvari proširio." kaže Ribenstein. "Promjena za neke ljude može biti loša, pogotovo za one koji imaju materijalne koristi u trenutnom sustavu. Ali može biti i dobra, te mislim da će budućnost biti mnogo složenija nego su je neki predviđali." 

Prema Ribensteinu, jedina sigurna činjenica za pravne fakultete je ta da će se po prvi put u svom postojanju suočiti s potrebom da osiguraju tip obrazovanja kakvo tržište zahtijeva, a ne da većinom udovoljavaju prioritetima odvjetnika i profesora prava, kao što je bila situacija do sada. Pravni pedagozi moraju odgovoriti na te tržišne sile pružajući pravne usluge ne samo postojećem američkom tržištu, nego i pravne informacije globalnom tržištu.

"Funkcija pravnih fakulteta u cjelini bila je izučavanje odvjetnika za određenu vrstu profesionalnog usavršavanja, no mi ne smijemo nagađati da će svijet tako izgledati u budućnosti." rekao je Ribenstein. "To pravne fakultete stavlja u nezgodan položaj, a profesore prava da se pitaju kako će se uskladiti u vrlo neizvjesnom svijetu. Sada je to svijet koji nitko ne može predvidjeti."

Iako ima mnogo mogućih budućnosti za pravne poslove koje će time imati mnogo različitih implikacija za pravno obrazovanje, jedna je stvar sigurna: Sigurnost i blagostanje prelaska sa pravnog fakulteta na "Big Law" posao - što uglavnom znači, unutar godine dana posao na poziciji asistenta u velikoj firmi u nekom velegradu – je uglavnom gotovo.

"Ako pričate sa mladim odvjetnicima koji imaju Big Law posao, mnogi su sretni jer je to nešto što žele raditi." kaže Ribenstein. Ali Big Law je postao iznimno konkurentan. To je vrlo žestoka radna okolina, te ne vjeruju svi na takvim poslovima da će to raditi cijeli život. Ulazimo u eru gdje će se broj Big Law poslova smanjiti, tako da će kretanje manje konkurentnim putevima postati više pravilo nego izuzetak za diplomirane pravnike. Za pravne bi fakultete bilo najbolje da ih oslobodi akreditacijske luđačke košulje u kojoj se sada nalaze.

"Ako pogledate kroz povijest pravnog obrazovanja, ono je stvarno nerazdvojivo povezano s akreditacijom," kaže Ribenstein. "Ono što pravni fakulteti uče regulirano je već više od stoljeća. Došlo je do promjena u pravnom obrazovanju, ali nije došlo do temeljnih promjena. Došlo je do promjena na rubovima, i to stoji za cijelu pravnu struku. Mislim da je pravna struka nešto što bi Abraham Lincoln prepoznao da je živ, što je zapanjujuće uzevši u obzir sve promjene u gotovo svakom drugom aspektu života. A to se ne bi moglo održati da je pravno obrazovanje bilo predmet pritiska sa tržišta."

Možda je najobeshrabrujuće gledište za trenutne studente prava i one nedavno diplomirane trend preseljenja početničkih pravnih poslova ka jeftinijoj radnoj snazi u drugim državama. No, Ribenstein kaže da u bliskoj budućnosti veliku većinu tih poslova koji se u današnje vrijeme sprovode u inozemstvu neće obavljati ljudi.

"Selidbu poslova u inozemstvo gledam više kao prolazan fenomen, i da će se veliki broj od tih poslova ubrzo obavljati računala." kaže on. "Ali i dalje će ostati velika potreba za ljudskom razboritošću. Strojevi neće nikad zamijeniti odvjetnike, ali će promijeniti ono što odvjetnici rade, te mislim da će to rad odvjetnika učiniti sofisticiranijim. Tako da mislim da će nas to odvesti do ere kada će odvjetnici raditi još interesantnije stvari nego što rade sada. Nanovo ćemo izvoditi zaključke o onome što studiranje prava i pravna struka znače."

Neke od radikalnijih promjena koje su izazvale nervozu kod studenata i profesora prava desit će se u dovoljno dalekoj budućnosti, tako da će ljudi koji su mnogo uložili u sadašnji sustav moći završiti svoje karijere. Ali potencijalne promjene su nešto čega bi studenti prava trebali biti svjesni, kaže Ribenstein. Do onda, najbolja strategija za pravne fakultete, profesore i učenike je pridodavanje više pažnje dinamičnim zakonima tržišta nego što su to činili do sada.

"Veliki plus za studente koji tek počinju studirati pravo je taj da je njihova budućnost mnogo otvorenija od one njihovih neposrednih prethodnika." kaže Ribenstein. "A to je razlog za optimizam."

Izvor: University of Illinois at Urbana-Champaign 

Možda će vas zanimati