Zdravlje i medicina

Muškarci i žene drugačije obolijevaju

Nataša Ciganović

Brojne su knjige napisane i brojni članci objavljenu na temu društvenih razlika između muškaraca i žena. Na društvene razlike između muškaraca i žena utjecali su brojni faktori kao što su odgoj, obrazovanje, društvo, mediji i tradicija. Iako stalno čujemo da muškarci i žene drugačije shvaćaju svijet i društvo i drugačije reagiraju, skoro nikada ne čujemo kako muškarci i žene obolijevaju na drugačije načine. Međutim, na to ne utječe društvo niti obrazovanje, već nešto što ne možemo mijenjati, a to je naš fizički sastav i tjelesne reakcije.

Na pragu samo trećeg milenija, a medicinski istraživači još uvijek znaju jako malo o razlikama u bolestima baziranima na spolu, a posebno o simptomima bolesti, socijalnim i psihološkim faktorima koji utječu na bolesti i na posljedice koje te razlike ostavljaju na liječenje i prevenciju. Medicinska istraživanja tijekom zadnjih 40 godina fokusirala su se gotovo samo na muške pacijente.

Novi članak pod nazivom „Medicina spolova: zadatak trećeg milenija“ predstavlja istraživanje spolnih razlika koje je provela Giovannella Baggio i njezin tim sa Sveučilišne bolnice Padua. Članak je objavljen u časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) te naglašava da postoje znatne razlike kod spolova u pet područja – kardiovaskularne bolesti, rak, bolesti jetre, osteoporoza i farmakologija.

Iako se kardiovaskularne bolesti percipiraju kao muške bolesti, pokazuju izrazito drugačije simptome među ženama. Dok su pritisak u prsima i bol koja se širi u lijevu ruku uobičajeni simptomi srčanog udara kod muškaraca, kod žena su uobičajeni simptomi mučnina i bol u donjem dijelu trbuha. Iako je srčani udar kod žena ozbiljniji i kompliciraniji, ako se potuže na te simptome koji nisu toliko specifični, žene često ne idu na potrebne preglede kao što je EKG, dijagnostički testovi enzima ili koronarna angiografija.

Rak debelog crijeva drugi je najčešći oblik raka kod muškaraca i žena. Međutim, žene obolijevaju od te bolesti u kasnijoj fazi života. Također, kod žena tumori debelog crijeva obično zahvaćaju drugačije dijelove organa nego kod muškaraca, i žene bolje reagiraju na određena liječenja kemijskim tvarima. Spol također utječe na reakciju pacijenta na kemoterapiju za liječenje raka debelog crijeva, raka pluća ili raka kože. Na taj način spol utječe ne tijek bolesti kao i na izglede pacijenta za oporavak.

Bilijarna je ciroza bolest jetre od koje najviše obolijevaju žene. Autori studije daju jasne dokaze da su kod ove bolest kao i kod kroničnog hepatitisa C genetski sastav i različite razine hormona kod žena primarni faktor rizika. To se također odnosi i na osteoporozu. Iako se to smatra kao tipična ženska bolest zbog višeg postotka ženskih pacijenata, od osteoporoze također obolijevaju i muškarci. U studiji je također navedeno da se osteoporoza često previdi kod muških pacijenata, te da je zabilježena viša stopa smrtnosti kod muškaraca koji pate od fraktura kostiju.

Baggio i njezin tim također su dokazali da postoje varijacije kod muškaraca i žena u farmakologiji aspirina i ostalih supstanci. Te razlike u djelovanju i nuspojavama mogu se pripisati različitim tjelesnim konstrukcijama, vremenu reakcije kod apsorpcije i eliminacije tvari koje varira, kao i bitno drugačijem hormonalnom statusu.

Studija zaključuje da su potrebna dodatna i dalekosežnija klinička istraživanja spolnih razlika kako bi se eliminirale fundamentalne nejednakosti u liječenju bolesti kod muškaraca i žena.

Izvor: Versita

Možda će vas zanimati