Um i mozak

PTSP poremećaj bi se mogao liječiti ovim voćem

Irena Mrnjavac

Za mnoge ljude s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP) dostupna medicinska liječenja nude samo ograničeno olakšanje. Na osnovu niza studija u kojima su proučavali štakore, istraživači su otkrili da bi borovnice mogle pomoći u slabljenju genetičkih i biokemijskih okidača koji uzrokuju depresiju i suicidalne misle povezane s poremećajem.

„Moramo provesti kliničko istraživanje u koje ćemo uključiti ljude kako bismo bili sigurni da ovo djeluje, ali na osnovu studije sa životinjskim modelima imamo dokaze da bi borovnice mogle pomoći u olakšavanju nekih od problema povezanih sa PTSP-om“, rekao je Joseph Francis sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Louisiana. „U međuvremenu se čini sigurnim da kažemo da konzumiranje borovnica ne može naštetiti, a moglo bi čak i pomoći, ljudima koji boluju od PTSP-a.“

Philip Ebenezer, istraživač sa Sveučilišta Louisiana, predstavit će ovo istraživanje na godišnjem sastanku Američkog društva farmakologa i eksperimentalnih terapeuta „Eksperimentalna biologija 2016“.

Učestalost PTSP-a

PTSP, poremećaj anksioznosti koji se može razviti kada netko doživi traumatski događaj, pogađa oko 6,8 posto Amerikanaca u nekom razdoblju života. Dijagnoze PTSP-a su naglo porasle posljednjih godina i poremećaj je posebno čest među ratnim veteranima. Povezuje se sa širokim spektrom psiholoških, bihevioralnih i društvenih problema kao što su depresija, korištenje alkohola ili droge, problemi u odnosima s drugima i veći rizik od samoubojstva.

Kako bi istražili biološke činitelje koji bi mogli doprinijeti PTSP-u i njegovom djelovanju, istraživači su razvili proces koji u štakora uzrokuje učinak kao kod PTSP-a, kao što je pokazivanje straha umjesto znatiželje kada se nađu pred nepoznatim predmetom. Zatim su procijenili kako prehrana bogata borovnicama djeluje na te činitelje.

Gen SKA2

U novoj su se studiji istraživači usmjerili na ulogu gena SKA2, a to je gen za koji su drugi istraživači otkrili da je neprirodno nisko zastupljen kod ljudi koji su počinili samoubojstvo. Premda je bilo nemoguće znati ima li štakor suicidalne misli, Francis i Ebenezer su otkrili da štakori sa osobinama sličnim PTSP-u imaju niske razine gena SKA2 u odnosu na normalne laboratorijske štakore, što potkrjepljuje dokaze o ulozi gena SKA2 u psihološkim problemima i članove tima je upozorilo da štakori s osobinama koje nalikuju PTSP-u mogu biti koristan model za proučavanje biokemije na kojoj nastaje želja za samoubojstvom.

Prehrana bogata borovnicama

Istraživači su zatim neke od tih štakora hranili hranom koja je sadržavala mnogo borovnica, tj. prehranom koja bi u ljudi bila jednaka dvjema šalicama borovnica dnevno po osobi, i otkrili su da razine gena SKA2 rastu u odnosu na štakore čija je prehrana bila normala, zbog čega su zaključili da borovnice na njih povoljno djeluju.

„U životinja s PTSP-om naišli smo na manju razinu gena SKA2 u krvi, kao i u prednjem korteksu u mozgu i hipokampusu, u odnosu na štakore koji nisu pokazivali svojstva PTSP-a“, rekao je Francis. „Te razine su se povećale kada smo ih hranili borovnicama i rezultati upućuju na to da nefarmakološki činitelj poput borovnica može djelovati na taj važni gen.“

Terapija bazirana na svjesnosti reducira simptome PTSP-a

Uloga serotonina

Njihov rad se zasniva na studiji koja je objavljena prošle godine, a u kojoj su Francis i Ebenezer saznali da je kod štakora s iskustvom sličnom kao kod osoba sa PTSP-om, a koje su hranili hranom obogaćenom borovnicama, razina kemikalije serotonina u mozgu porasla. Serotonin je povezan sa osjećajem sreće i blagostanja, te je stoga studija navodila da bi borovnice mogle pomoći olakšanju depresije kod pacijenata s PTSP-om.

Istraživači sada žele istražiti vezu između gena SKA2 i razine serotonina kako bi otkrili mogu li borovnice u isto vrijeme olakšati osjećaj depresije i umanjiti suicidalne namjere jednim biološkim putem.

Liječenje depresije prirodnim putem

Brojni lijekovi povećavaju razinu serotonina i koriste se za liječenje depresije. Ipak, takvi lijekovi koji se zovu selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) pokazali su ograničen uspjeh u liječenju pacijenata sa PTSP-om, a povezani su čak i sa povećanim težnjama za samoubojstvom kod nekih pacijenata, a posebno kod djece i adolescenata. Francis je rekao da je cilj istraživača popuniti šupljinu u liječenju osoba koje boluju od PTSP-a, a kojima postojeći lijekovi ne pomažu.

„Nužno nam je odrediti nove ciljeve u liječenju PTSP-a. Na osnovu naših pronalazaka, borovnice bi mogle ne samo povećati razinu serotonina, nego i razinu gena SKA2, te tako možda zaštititi osobe od nepoželjnog ponašanja“, rekao je Francis.

Dodatna istraživanja ćemo i dalje pratiti kako bismo saznali rezultate i mogli primjenjivati prirodne načine liječenja umjesto medicinskih lijekova, te poboljšali kvalitetu života i psihičkog i fizičkog zdravlja.

Izvor: Science Daily

Možda će vas zanimati