Društvene znanosti

Potpora poduzetništvu na EU tržištu

A.I.

Sve skoriji ulazak Hrvatske u Europsku uniju čini programe EU vrlo zanimljivima i atraktivnima za domaće poduzetnike. U načelu, programi su namijenjeni isključivo državama članicama, no s obzirom da 
obuhvaćaju većinu politika Unije, omogućuju i pripremu za pristupanje. Programi upoznaju države kandidatkinje i njihove građane s politikama i metodama Europske unije. 

Objasnimo, pojam "program Unije" odnosi se na integriran niz aktivnosti koje usvaja Europska unija kako bi promicala suradnju među državama članicama u različitim područjima povezanima s politikama Unije, u razdoblju od nekoliko godina. Budući da programi Unije prate sektorske politike EU, za svaki program imenuje se resorno ministarstvo pod čiju nadležnost spada određena sektorska grana.

Postupak otvaranja programa Unije za države kandidatkinje provodi se u nekoliko faza. Države kandidatkinje određuju prioritetne programe Unije u kojima će sudjelovati i to sukladno informativnim razgovorima s Europskom komisijom. Nakon toga podnose formalni zahtjev za sudjelovanje u programu. Potom slijede pregovori i sklapanje Memoranduma o razumijevanju te utvrđivanje godišnjeg financijskog doprinosa kandidatkinja za pokrivanje punih troškova sudjelovanja u programu, s time da se u prve tri godine određuje smanjeni doprinos, a nakon toga puni doprinos. 

Programi Unije smatraju se jednim od instrumenata pretpristupne strategije i načinom upoznavanja država kandidatkinja s metodama rada Unije. Preko njih se potiče suradnja gospodarstvenika iz malih i srednjih poduzeća, državnih institucija i organizacija civilnog društva, a specifičnost je što se (su)financiranje projekata uvjetuje suradnjom putem konzorcija ili mreže sudionika. Ovo je ostvarivo putem prijave i pretrage baze poslovne suradnje.

Baza poslovne suradnje (Business Cooperation Database) je online sustav putem kojeg se tvrtkama otvara mogućnost prodora na strana tržišta. BCD kao baza podataka, koju dijele sve članice mreže Enterprise Europe Network, dvosmjerni je sustav koji posjeduje informacije o hrvatskim tvrtkama koje traže partnere u inozemstvu i sadrži profile stranih tvrtki koje traže poslovnu suradnju s hrvatskim tvrtkama. Baza automatski povezuje moguće poslovne partnere, a upis u bazu je za korisnike besplatan. Stoga je važno izraditi profil vlastite tvrtke na način na koji želite da tvrtku percipiraju potencijalni partneri. Za upis se slobodno obratite gospođi Jelena Ravlić na e-mail ili broj telefona 01/4561-526.

HGKHrvatski poduzetnici u cijeloj ovoj priči nisu sami. Hrvatska gospodarska Komora, Europska poduzetnička mreža Hrvatske, nastoji na što je moguće kvalitetniji način pripremiti hrvatske gospodarstvenike za ulazak na dinamično i kompleksno EU tržište. Za Vas organiziraju brojne besplatne edukacije o mogućnostima financiranja, pisanju projektnih prijedloga, prijavljivanju na EU natječaje, obrazovanje o najrazličitijim sferama gospodarstva te inovativnom poduzetništvu i konkurentnosti. Raspored pogledajte u kalendaru događanja

Izvor: EEN

Možda će vas zanimati