Društvene znanosti

Populacija Kine počela je opadati što bi moglo imati neočekivani utjecaj

L.B.

Populacija Kine svoj bi vrhunac trebala doseći za četiri godine, nakon čega slijedi demografska prekretnica koja bi mogla imati dalekosežne ekonomske posljedice.

“Kada ukupna populacija uđe u negativan rast, nastupit će smanjenje potražnje. Trebamo obratiti pažnju na utjecaj demografije na buduću potrošnju”, rekao je član odbora za monetarnu politiku Kineske narodne banke, Cai Fang.

Iako je Kina ublažila svoju politiku jednog djeteta 2013. godine, što je roditeljima omogućilo podizanje dvoje djece, populacija Kine nastavlja stagnirati. Drugim riječima, izgleda da su napori Kine da zaustavi prenaseljenost bili i previše uspješni.

Izgleda da je populacija Kine ušla u fazu starenja, što je posebno problematično jer s time opada i broj zaposlenih osoba. Nedavno je istraživanje također pokazalo da bi ovo moglo imati i neposrednije posljedice, uključujući financijski stres velikom broju mladih ljudi koji moraju skrbiti za starije. Udio starije populacije u Kini je narastao sa sedam posto 2000. godine na 12.3% posto 2019.

“Kina mora shvatiti da se demografska situacija promijenila. Edukacija i tehnološki napredak neće moći nadoknaditi pad populacije”, stoji u studiji Kineske nacionalne banke.

Trošak roditeljstva i edukacije postat će sve veći pritisak mladim parovima. Stoga Chi rješenje vidi u zapošljavanju starije populacije čime bi se povećao njihov udio u ekonomiji i potražnji. Osim toga, čelnici Kineske nacionalne banke apeliraju na vladu da napusti politiku dva djeteta i ohrabri žene da počnu više rađati. Izvor: The Byte

Možda će vas zanimati