Biljke i životinje

Morski psi - loša stvorenja ili je samo loša predodžba o njima?

Nataša Ciganović

Povijesno gledano, mediji su bili prilično oštri prema morskim psima, što utječe na njihov opstanak.

Rezultati studije sa Sveučilišta Michigan, koji su objavljeni u najnovijem broju časopisa Conservation Biology, istražili su kako se prikazuju morski psi u svjetskim medijima – i otkrili da predodžbe većinom nisu dobre.

Australski i američki novinski članci više su se fokusirali na negativna izvješća o morskim psima i napadima morskih pasa nego na napore za njihovo očuvanje. Zbog toga što ovakvi članci prevladavaju u medijima, odvraća se pažnja s glavnih problema, kao što je smanjenje populacije morskih pasa širom svijeta i činjenice da su mnoge vrste pred istrebljenjem, rekla je Meredith Gore, docentica ribarstva i životinjskog svijeta na Školi kaznenog pravosuđa.

„Najvažniji aspekt ovog istraživanja je da opasnost od – radije nego za – morskih pasa i dalje prevladava u medijima na velikim međunarodnim medijskim tržištima,“ rekla je Gore, članica istraživačkog tima koji je vodio Bret Muter, koji je prije radio na MSU, a sada radi u Udall Foundation. „Ovo je problematično za očuvanje morskih pasa, zbog toga što mediji odražavaju mišljenje društva.“

Prema istraživanju, više od 52 posto svjetske medijske pokrivenosti fokusiralo se na napade morskih pasa na ljude, a morski psi su prikazani negativno u gotovo 60 posto te pokrivenosti. Naspram toga, o očuvanju morskih pasa izvješćivalo se u samo 10 posto slučajeva i samo 7 posto fokusiralo se na biologiju ili ekologiju morskih pasa.

Druga zanimljiva činjenica iz istraživanja je tko je citiran u tim pričama. Konzervatorske grupe obično su citirane naglašavajući negativne učinke na morske pse. Ali nisu bili dio priča o očuvanju morskih pasa.

„To sugerira da  mediji konzervacijske grupe ne traže zbog problema oko očuvanja morskih pasa, ili nisu dovoljno zanimljivi kako bi dospjeli na naslovnicu,“ rekla je Gore.

Mnogo je problema koji utječu na preživljavanje morskih pasa. Oni uključuju opasnost od izlovljavanja (preveliko izlovljavanje morskih pasa zbog njihovih peraja), zagađenje, gubitak staništa i klimatske promjene. Morski su psi posebno osjetljivi na ove prijetnje zbog njihove prespore stope rasta, kasnog sazrijevanja, dugih perioda trudnoće i niske reprodukcije.

Jedan od načina za poboljšanje predodžbe o morskim psima bio bi uravnoteživanje pokrivenosti. Primjeri pozitivnih članaka uključuju naglašavanje činjenice da su napadi morskih pasa rijetki, raspravljanje o preventivnim mjerama za smanjenje ranjivosti na napade i raspravljanje o konzervacijskim problemima povezanima s lokalnim i ugroženim vrstama morskih pasa, rekla je Gore.

Izvor: Msu

Možda će vas zanimati