Zemlja i klima

Novi načini procjene utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu

N.B.

Većina znanstvenika slaže se da klimatske promjene imaju značajan utjecaj na američku poljoprivrednu proizvodnju. No, procjene se uvelike razlikuju, što otežava razvoj strategija ublažavanja. Dva poljoprivredna ekonomista sa Sveučilišta Illinois pomnije proučavaju kako odabir statističke metodologije utječe na rezultate klimatskih studija, a predlažu i točniji pristup analizi podataka koji se odnosi na mjesto.

"Ako obratite pozornost na prognoze kako će klima utjecati na američku poljoprivredu, rezultati su potpuno drugačiji. Neki znanstvenici predviđaju da će to dugoročno imati pozitivan utjecaj na naciju, neki navode da će to imati negativan utjecaj", kaže koautorica istraživanja Sandy Dall'Erba, profesorica na Odjelu za poljoprivredu i ekonomiju potrošača (ACE).

Dall’Erba i Chang Cai, doktorand na ACE-u i vodeći autor rada, analiziraju svu akademsku literaturu koja procjenjuje utjecaj klimatskih promjena na vrijednosti i prihode poljoprivrednih zemljišta u SAD-u, usredotočujući se na svaki američki okrug. Ljestvica na razini okruga nije samo točnija, kažu istraživači, nego je važna i za donositelje regionalnih politika, jer mogu donositi odluke za pojedine okruge u područjima u kojima se očekuje da će klimatske promjene predstavljati ozbiljan izazov.

"Ne postoji niti jedna roba koja se proizvodi diljem SAD-a. Jedini način na koji zaista možemo razumjeti odnos između klime i poljoprivrede je taj da umjesto fokusiranja na određeni usjev ili stoku, gledamo ekonomske utjecaje. Gledanje zbirnih poljoprivrednih rezultata omogućuje nam usporedbu situacije u svim županijama u SAD-u", napominje Dall'Erba, koja zajedno s Caijem promatra kako studije grupiraju lokacije za analizu i kako takvo grupiranje utječe na rezultate.

“Rane studije pretpostavljale bi da će jedan dodatni stupanj Celzijusa ili Fahrenheita u Arizoni imati potpuno isti marginalni učinak na poljoprivredu kao i jedan dodatni stupanj u Illinoisu, što ima vrlo malo smisla jer s jedne strane gledate na mjesto koje je prilično naviknuto na visoke temperature i niske količine oborina, nasuprot mjestu koje je naviknuto na umjerenu temperaturu i mnogo više oborina", kaže Dall'Erba.

Nedavno su studije pokušale razlikovati rezultate i procijeniti učinke na temelju lokalnih uvjeta. Popularan pristup je podjela SAD-a na područja koja se navodnjavaju u odnosu na kišnicu, otprilike preko zapadno/istočne pregrade duž 100. meridijana. Dok bi Illinois i Arizona tako pripadali različitim skupinama, od Arizone i Montane bi se ipak očekivalo da dožive slične marginalne utjecaje vremena.

Druga metoda, koju je Dall’Erba upotrijebila u vlastitom istraživanju, uspoređuje područja s niskom i visokom nadmorskom visinom, dok je treći pristup grupiranje lokacija duž državnih granica. Dall’Erba kaže da istraživači koriste ovaj drugi pristup jer je jednostavan za procjenu i relevantan za mjere politike, ali ne daje vrlo točne rezultate, budući da državne linije rijetko odgovaraju karakteristikama atmosfere. I iako svi ti pristupi imaju neke prednosti, oni također imaju svoje nedostatke.

"Otkrili smo da se rezultati doista razlikuju u smislu budućeg utjecaja klimatskih promjena ako odaberete jedno grupiranje u odnosu na drugo, posebno u primarnim poljoprivrednim područjima. Također smo otkrili da nijedna od tih grupa nije bolja od bilo koje druge u predviđanju budućeg ishoda", objašnjava Cai.

Cai i Dall’Erba preporučuju korištenje jednog od tri nova statistička pristupa koji nude procjene utjecaja na klimu za pojedine okruge. Sve ove metode temelje se na podacima i započinju bez ikakvih pretpostavki o tome kako će grupe izgledati. Umjesto toga, ove metode analiziraju podatke kako bi odredile i broj grupa i tko kojoj skupini pripada. Ove znanstvene tehnike, nazvane C-Lasso, kauzalni algoritam šuma i zemljopisno ponderirane regresije, korištene su za analizu u drugim područjima, poput tržišta rada i očuvanja energije, ali se prije nisu koristile u istraživanju klimatskih promjena.

"Čim počnete birati kako biste trebali grupirati zapažanja, već ste usmjerili svoje rezultate u jednom smjeru. I tada ćete htjeti obraniti svoj izbor. Nadamo se da će budući istraživači biti oprezniji u apriornim izborima", objašnjava Dall’Erba.

Dall’Erba i Cai već rade na primjeni ovih novih pristupa na opsežnu analizu klimatskih promjena i američke poljoprivredne proizvodnje. Očekuju da će svoje rezultate uskoro predstaviti i usmjeriti provedbu prilagođenih strategija prilagođavanja na klimatske promjene.

Izvor: Springer Link

Možda će vas zanimati