Zdravlje i medicina

Trauma i stres u tinejdžerskim godinama podižu rizik od depresije u perimenopauzi

L.B.

Iako je depresija uobičajena pojava kod žena koje ulaze u menopauzu, do sada nije bilo poznato jesu li neke žene pod većim rizikom od razvoja velikog depresivnog poremećaja nego druge.

Nova je studija sada pokazala da žene koje dožive višestruke traumatične događaje za vrijeme djetinjstva ili adolescencije imaju znatno veći rizik za razvoj depresije u godinama perimenopauze. Žene koje su prve traumatične događaje doživjele u tinejdžerskim danima posebno su podložne depresiji tijekom perimenopauze, čak i ako prije nisu imale problema s depresijom.

Ova studija s Medicinskog sveučilišta Perelman u Pennsylvaniji prva je studija koja se fokusirala na ulogu nedaća u djetinjstvu kod razvoja velikog depresivnog poremećaja za vrijeme ulaska u menopauzu.

„Naši rezultati pokazuju žene koje su doživjele barem dva negativna događaja za vrijeme formativnih godina – bilo da se radi oo zlostavljanju, zanemarivanju ili nekom obliku obiteljske disfunkcije – imaju dvostruko veće šanse za razvoj depresije tijekom perimenopauze i menopauze, od onih koje su takve događaje doživjele ranije u životu ili ih nisu doživjele uopće“, rekao je vodeći autor studije, C. Neill Epperson.

„Ovo pokazuje da, ne samo da stresni događaji u ranim fazama života imaju značajne i dugotrajne učinke na razvoj regija u mozgu odgovornih za emocije, raspoloženje i memoriju, već da je i period u kojem se oni događaju jednako važan.“

Studija je obuhvatila 243 žene u dobi između 35 i 47 godina za koje su istraživači zaključili da se nalaze u premenopauzi s normalnim menstrualnim ciklusima. Ispitanice su prošle bihevioralnu, kognitivnu i endokrinološku evaluaciju u periodu između 1996. i 2012. godine. Kroz period od 16 godina svaka je ispitanica prošla 12 procjena kognitivnih sposobnosti i raspoloženja, testova krvi i mjerenja razina hormona. U periodu od 14. do 16. godine od početka studije istraživači su s ovim ženama obavljali telefonske intervjue kako bi ustanovili njihov status menopauze. Nakon 16. godine ispitanice su ispunjavale upitnike koji su trebali ocijeniti njihov odnos prema stresnim ili traumatičnim događajima u adolescenciji i posljedica tih događaja na njihovo zdravlje.

Istraživanja su pokazala da su žene koje su navele dva ili više traumatična događaja, od kojih su najčešći bili emocionalno zlostavljanje, rastava roditelja i život s alkoholičarima ili ovisnicima, imale 2.3 puta veće šanse za razvoj velikog depresivnog poremećaja u perimenopauzi.

Ovo pokazuje da bi hormonalne promjene koje se događaju u tom razdoblju mogle izvući na površinu uzročnike depresije koji su prije bili nevidljivi, posebice događaje iz djetinjstva koji počinju pogađati žene tek kasnije u životu. Stoga istraživači smatraju da je posebno više studija koje bi ispitale točne dugoročne efekte koje traume iz djetinjstva imaju na razvoj mozga. Izvor: Penn Medicine

Možda će vas zanimati