Tehnologija i energija

Uklanjanje ugljikova dioksida - utjecaj amina i njihovih derivata na zdravlje

N.B.

Metoda uklanjanje ugljikova dioksida pomoću amina trenutačno se smatra najprikladnijom. Tijekom procesa malen dio amina oslobađa se u atmosferu gdje stvara spojeve poput nitrozamina i nitramina. Agencija za klimu i zagađenje zatražila je od norveškog Instituta za javno zdravstvo (NIPH) da provjeri jesu su takve emisije štetne za ljudsko zdravlje; s naglaskom na povećanje stope rizika od karcinoma u širem pučanstvu. Agencija za klimu i zagađenje nedavno je primila rezultate analize rizika.

Amini sami po sebi nisu posebno štetni, pogotovo ne u uobičajenim koncentracijama poput onih koje emitiraju elektrane. Međutim, ti amini mogu ulaziti u složene kemijske reakcije u kojima mogu nastati spojevi poput nitrozamina i nitramina, koji pak mogu utjecati na zdravlje i okoliš. Zapravo se malo zna kako i koliko ti spojevi utječu na zdravlje, ali se zna da nekolicina može biti izrazito kancerogena. Rizik obolijevanja opet ovisi o nekoliko faktora: količini spoja koji nastaje, koliko spoja se razloži već u atmosferi pod djelovanjem Sunčeve svjetlosti te koliko su snažne kancerogene supstance unutar spoja.

U NIPH-u su procijenili kancerogenost spojeva koji mogu nastati u procesu hvatanja ugljikova dioksida pomoću amina. Otkrili su da nitrozodimetilamin (NDMA) spada u najkancerogeniju skupinu spojeva. Mjereći udio NDMA procijenjen je ukupni rizik koji predstavljaju skupine nitrozamina u atmosferi.

Nesigurnost u vezi s nitraminima
Malo se zna o svojstvima nitramina, ali vjeruje se da su mnogo manje kancerogeni od nitrozamina. Ipak, istraživanja su pokazala da nitramin o kojem znamo najviše, N-nitrodimetilamin, je također izrazito kancerogen, ali opet ne toliko kao NDMA.

Iz NIPH-a su stoga predložili da se NDMA uzima kao standard i prilikom mjerenja štetnosti nitramina. Naglašavaju kako bi takva procjena rizika značila bolju zaštitu stanovništva. Ukoliko se otkrije velika zastupljenost nitramina u atmosferi, NIPH će morati provesti daljnja istraživanja ne bi li prikupio dovoljno znanja o utjecaju upravo te skupine na zdravlje.

Preporuka
Iz NIPH-a preporučuju NDMA kao standard za mjerenje koncentracija obje vrste spojeva u zraku i vodi u blizini postrojenja za hvatanje ugljikova dioksida pomoću amina. Predložili su i maksimalne dopuštene razine, koje s druge strane minimalno utječu na rizik obolijevanja od karcinoma: ukupna koncentracija nitrozamina i nitramina u zraku ne bi trebala prelaziti vrijednost od 0.3 ng/m3.

Izvor: Norwegian Institute of Public Health 

Možda će vas zanimati