Svemir i vrijeme

Vodikov peroksid nađen u Svemiru

Dajan Radović

Međunarodni tim astronoma došao je do otkrića sa teleskopom Atacama Pathfinder Experiment (APEX) smještenom na 500 metara visokoj visoravni Chajnantor u Čileanskim Andama. Promatrali su područje u našoj galaksiji blizu zvijezde Rho Ophiuchi (na slici), udaljene oko 400 svjetlosnih godina.

To područje sadrži vrlo hladne (oko -250 stupnjeva Celzijevih), guste oblake svemirskog plina i prašine, u kojima se rađaju nove zvijezde. Ti su oblaci uglavnom sačinjeni od vodika, ali sadrže i tragove ostalih kemijskih elemenata, te su zato glavne mete astronoma koji tragaju za molekulama u Svemiru. Teleskopi poput APEX-a, koji vrše promatranja svijetla na milimetarskim i submilimetarskim valnim duljinama, su idealni za detektiranje signala tih molekula.

Sada je tim otkrio karakteristično svijetlo koje emitira vodikov peroksid da dolazi iz dijela Rho Ophiuchi oblaka.

"Bili smo jako uzbuđeni što smo otkrili znakove vodikovog peroksida. Iz laboratorijskih eksperimenata smo znali koje valne duljine treba tražiti, no količina vodikovog peroksida u oblaku je samo jedna molekula na svakih deset milijardi vodikovih molekula, te je zato otkrivanje zahtijevalo vrlo pažljiva promatranja." kaže Par Bergman, astronom u centru za promatranje Svemira Onsala u Švedskoj. Bergman je glavni autor istraživanja, koje je objavljeno u magazinu Astronomija & Astrofizika. 

Vodikov peroksid (H2O2) je ključna molekula za astronome i kemičare. Njegova je formacija blisko povezana sa dvije ostale poznate molekule, vodikom i vodom, koje su nužne za život. Pošto se smatra da je velik dio vode sa našeg planeta originalno nastao u Svemiru, znanstvenici žele shvatiti kako se razvila. 

Smatra se da se vodikov peroksid formira u Svemiru na površinama zrna kemijske prašine kada se vodik (H) spaja s molekulama kisika (O2). Daljnja reakcija vodikovog peroksida s još vodika je jedan od načina da se stvori voda (H2O). To novo otkrivanje vodikovog peroksida će zato pomoći astronomima da bolje shvate stvaranje vode u Svemiru.

"Još uvijek ne razumijemo kako se neke od najvažnijih molekula na Zemlji stvaraju u Svemiru. Ali naše otkriće vodikovog peroksida s APEX-om izgleda da nam pokazuje da je Svemirska prašina sastojak koji nedostaje u tom procesu." kaže Berengere Parise, vođa istraživačke grupe Emmy Noether na institutu u Njemačkoj, i koautor članka.

Da se detaljno razradi kako se podrijetla tih važnih molekula isprepliću trebati će još promatranja Rho Ophiuchia (na slici) i ostalih oblaka iz kojih nastaju zvijezde sa teleskopima budućnosti kao što je Atacama Large Millimeter (ALMA) – te pomoć od kemičara u laboratorijima na Zemlji. 

Izvor: ESO 

Možda će vas zanimati