Hrvatska i znanost

Inovativna zdravstvena inicijativa - konferencija o zdravstvu

Jasna Žegarac

12. rujna održana je press konferencija u kojoj je najavljena Inovativna zdravstvena inicijativa (¡Z!), prva konferencija o zdravstvu u organizaciji Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova pod prokoviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Konferenciju su predstavili Sano Pogorilić, direktor Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova i Jelka Drašković, dr. med., predsjednica Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova, a o razvoju palijativne skrbi u Hrvatskoj govorili su doc. dr. sc. Marijana Braš, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i prof. Dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med., predstojnik CEPAMET-a (Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine).

Cilj ove konferencije, koja će se održavati od 12. do 14. listopada 2012. godine u Rovinju, je razumijevanje budućih promjena u zdravstvu i pronalaženje rješenja za opće demografske promjene, globalne i lokalne  ekonomske trendove  te strukturne i proceduralne promjene vezane uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Među šestotinjak sudionika konferencije biti će i domaći i strani stručnjaci s područja ekonomike i upravljanja u zdravstvu, predstavnici političkih vlasti, predstavnici raznih institucija i organizacija koje se bave pitanjima zdravstva kao što su Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Europska mreža za procjenu zdravstvenih tehnologija (EUnetHTA), Vijeće za regularnu izvrsnost Velike Britanije (CHRE), HZZO, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, predstavnici konzultantskih tvrtki, liječničke struke, udruge bolesnika i farmaceutske industrije. Sano Pogorelić je također spomenuo da će postojati i live stream konferncije za sve one koji neće moći osobno sudjelovati te da bi ova inicijativa trebala osigurati visoki nivo tehnologije i stručnosti.

Sadržaj nadolazeće konferencije predstavila je Jelka Drašković, dr. med., stavljajući fokus na trenutno problematično stanje u ekonomiji, kako u drugim zemljama, tako i u Hrvatskoj. Ekonomska kriza zahvatila je sve aspekte društva. Budući da uz krizu rastu i potrebe za zdravstvenom skrbi, Hrvatska se zajedno s mnogim drugim državama suočava s problemom financijske održivosti zdravstvenog sustava. Također je spomenula istraživanje OECD-a koje je pokazalo da su troškovi u zdravstvu u zadnjih 50 godina rasli po prosječno 2%-tna boda većoj stopi rasta od stope rasta BDP-a te je pokazalo da će udio potrošnje na zdravstvo i dalje rasti.

Zbog financiranja zdravstva iz državnih proračuna, u ovo vrijeme krize i demografskih promjena kao što je sve dulji životni vijek, ono postaje javni sektor i nije održivo za većinu ekonomija u Europi. Iz tog razloga inzistira se na promjeni „da bi se omogućila ravnoteža između financijske održivosti, potreba te kvalitete i dostupnosti zdravstvene skrbi.“ Dr. med. Drašković je istaknula važnost komunikacije i razmjene ideja iskustava sudionika. Ova konferencija će također imati radionicu za novinare, a nakon nje održat će se četiri radionice za sudionike: utjecaj demografskih promjena, efikasnost trenutnog sustava, budući ustroj i način financiranja te gdje je mjesto inovacijama. Uz ove radionice, vršit će se i procjena zdravstvene tehnologije.

Posljednji, humanitarni dio, predstavila je doc. dr. sc. Marijana Braš. Sredstva prikupljena od kotizacija i sponzora biti će donirana projektu „Čini dobro, osjećaj se dobro“ CEPAMET-a. Ona je predstavila palijativnu medicinu kao „sveukupnu brigu o pacijentu i obitelji“ te je napomenula da više od pola novaca iz proračuna odlazi na te pacijente. Također je istaknula inicijativu da se palijativna skrb omogući za apsolutno sve kvalificirane pacijente u Hrvatskoj, kako za one u Zagrebu, tako i za one iz svih ostalih dijelova Hrvatske, da bi se novac trebao koristiti više za edukaciju, a manje na „zidove“ te želi da se pacijentima oboljelima od neizlječivih bolesti pruži „dostojanstven život godinama“. Nitko ne bi smio biti isključen.

Iz tog razloga „Čini dobro, osjećaj se dobro“ skreće pozornost javnosti na nužnost davanja snažne podrške razvijanju palijativne skrbi u zemlji. U tom projektu važnu ulogu partnera čini farmaceutska industrija, točnije, Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova koja daje donaciju dijelu projekta koji se odnosi na opremanje multimedijskog edukacijskog centra za zdravstvene profesionalce, volontere, oboljele i članove njihovih obitelji.

Možda će vas zanimati