Društvene znanosti

Čini se da muškarci doista teško prepoznaju ženske emocije

J. B.

Istraživanja pokazuju da se samo mali dio značenja onoga što smo rekli drugoj osobi prenosi riječima. Taj postotak se kreće od 35% do samo 7%. Neverbalna komunikacija je komunikacija porukama koje nisu izražene riječima nego drugim sredstvima. Ona je važna jer je kroz ljudsku povijest dugo bila jedini način komunikacije. Jezik je nastao kasnije, a u početku su ljudi komunicirali isključivo neverbalnim znakovima. "Govorimo" pokretima, izrazima lica, očima... Dok su riječi pod našom svjesnom kontrolom, neverbalni znakovi to nisu.

Znanstvenici su pronašli dokaz za nešto što su žene godinama tvrdile - muškarcima je teško odgonetnuti ženske emocije. Njima je dvostruko teže pogoditi raspoloženje žena nego muškarca, nakon što im se pokažu fotografije ljudskih očiju i traži da procijene kako se osjećaju, otkrili su istraživači.

Međutim, istraživanje je pokazalo da to nije zato što se premalo trude – muškarcima koji su sudjelovali u istraživanju skeniran je mozak dok su gledali u fotografije i podaci ukazuju na neobičan razlog za poteškoće u prepoznavanju ženskih osjećaja.

Gledajući u oči muškaraca, ispitanici su povezali ono što su vidjeli sa sobom, s dijelovima svog mozga koji su povezani s prošlim mislima i osjećajima, izvijestio je Daily Mail.

Studija sugerira da su razumjeli što drugi muškarci osjećaju prisjećajući se sličnih trenutaka iz svog vlastitog života koje su koristili pri procjeni fotografije, tvrde istraživači.

No, dok su gledali u ženske oči bili su zbunjeni, njihov je mozak pretraživao sjećanja, pokušavajući se prisjetiti kada su vidjeli neku drugu ženu koja je izgledala slično onome na fotografiji. Stoga im je teže suosjećati sa ženskim osjećajima.

Znanstvenici su otkrili da amigdala, dio mozga za koji se vjeruje da je važan za suosjećanje s drugima, pokazuje veću aktivnost kada su muškarci gledali u muškarce, a ne žene.

Istraživači s LWL University Hospital tvrde da se sposobnost muškaraca da protumače misli žena prema njihovu izrazu lica odnosi na ranija povijesna razdoblja, kada je bilo mnogo važnije prepoznati što drugi muškarac misli i da li predstavlja prijetnju.

Osvrćući se na rezultate studije objavljene u časopisu PLoS ONE, istraživači su izjavili: „Kako su muškarci bili više uključeni u lov i borbe za teritorij, bilo je važno da mogu predvidjeti namjere i postupke muških suparnika.“  

Izvor: The telegraph

Možda će vas zanimati