Zdravlje i medicina

Tri razloga zbog kojih covid-19 može uzrokovati tihu hipoksiju

L.B.

Mnogi pacijenti s koronavirusom nemaju simptome kratkoće daha, unatoč tome što za vrijeme infekcije njihovi organizmi funkcioniraju s vrlo niskim razinama kisika. Sposobnost hipoksije da tiho uzrokuje oštećenja organizma jedan je od razloga zbog kojeg joj se često dodaje pridjev 'tiha'.

Smatra se da kod covid pacijenata infekcija najprije napada pluća i oštećuje neke njihove dijelove zbog čega oni ne mogu obavljati svoje funkcije. Pogođena tkiva gube kisik i prestaju raditi, zbog čega više ne dovode kisik u krv, a ovo zatim uzrokuje tihu hipoksiju. No, do sada nije bilo jasno zbog čega se točno javlja ovaj efekt.

Kako bi konačno otkrili što uzrokuje tihu hipoksiju kod covid pacijenata, znanstvenici sa Sveučilišta u Bostonu koristili su računalne modele kako bi testirali tri različita scenarija prema kojima pluća prestaju opskrbljivati krv kisikom.

Ova je studija otkrila da hipoksiju vjerojatno uzrokuje kombinacija bioloških mehanizama koji se simultano razvijaju u plućima covid pacijenata.

Zdrava pluća održavaju razine kisika između 95 i 100 posto. Svaki pad ispod 92% predstavlja razlog za brigu i liječnici pacijente tada slavlju na respiratore.

Znanstvenici su najprije promatrali na koji način covid-19 utječe na sposobnost pluća da regulira smjer krvi. Ako u normalnim uvjetima područje pluća ne generira dovoljno kisika zbog oštećenja ili infekcije, krvne žile koje se u njemu nalaze će se stisnuti. Ovo je dobra stvar jer prisiljava krv da se preusmjeri u tkiva koja je mogu opskrbiti kisikom.

Preliminari klinički podaci su pokazali da su pluća covid pacijenata izgubila sposobnost preusmjeravanja krvi u područja pluća koja nisu oštećena. Štoviše, kod ove se infekcije krvne žile u oštećenim područjima šire.

Koristeći računalni model, tim znanstvenika uspio je pokazati da bi protok krvi zaista trebao biti veći u oštećenim regijama pluća kako bi razine kisika u krvi opale na vrijednosti koje su primijećene kod covid pacijenata.

Zatim su promatrali na koji način zgrušavanje krvi utječe na protok u različitim regijama pluća. Kada se tkivo krvnih žila upali zbog infekcije covidom, unutar pluća se formiraju sićušni ugrušci, premali da bi se uopće vidjeli na snimkama unutrašnjosti pluća.

Računalni su modeli pokazali da bi ovo zaista moglo uzrokovati tihu hipoksiju, no ipak samo po sebi nije dovoljno da uzrokuje takav drastičan pad razina kisika.

Na kraju su istraživači pomoću računalnih modela ispitali ometa li covid-19 normalni omjer u kojem kisik ulazi u krvotok, Ovo se događa kod mnogih respiratornih bolesti, poput astme. No, kako bi ovo bio slučaj s covidom, sraz u omjeru ulaska kisika trebao bi biti primjeran u oštećenim područjima pluća.

Ovaj je tim znanstvenika stoga zaključio da hipoksiju kod covid pacijenata uzrokuje kombinacija ovih triju faktora. Zbog toga što svaki pacijent različito reagira na covid, ključno je da liječnici shvaćaju sve moguće razloge zbog koji bi se kod njih mogla javiti hipoksija. Stoga je ovo istraživanje korak naprijed ka smanjenju stope smrtnosti od ove bolesti.

Izvor: ScienceDaily

Možda će vas zanimati