Zdravlje i medicina

Nezadovoljstvo tijelom može dovesti do poremećaja prehrane u srednjim godinama

V.P.

Poremećaji prehrane stereotipno se povezuju s adolescentima i mladim odraslim osobama.

Sve više dokaza, međutim, upućuje na to da se ova stanja mogu pojaviti bilo kada tijekom životnog vijeka žene, uključujući i srednje godine. Nova studija otkriva da je nezadovoljstvo tijelom primarni uzrok poremećaja prehrane, osobito tijekom perimenopauze.


Poremećaji prehrane ozbiljna su stanja mentalnog zdravlja karakterizirana poremećajima u prehrambenom ponašanju i slici tijela koja se javljaju kod otprilike 13,1% žena tijekom života.

Prevalencija bilo kojeg poremećaja prehrane posebno za žene starije od 40 godina je otprilike 3,5%, a specifični simptomi poput nezadovoljstva obrascima prehrane dokumentirani su čak do 29,3%.


Ozbiljne komplikacije poput visoke smrtnosti i morbiditeta povezane su s poremećajima prehrane. Takvi štetni zdravstveni događaji vjerojatno će biti pojačani kada su prisutni u starijoj dobi. Međutim, malo je studija o poremećajima prehrane uključilo sudionice u srednjim godinama, uključujući predmenopauzu, perimenopauzu i postmenopauzu.Postoje neki dokazi koji podupiru ideju da žene u perimenopauzi imaju najveću stopu nereguliranog prehrambenog ponašanja (npr. ponašanja u kontroli tjelesne težine kao što je redovito brojanje kalorija ili konzumacija dijetalne hrane) od bilo koje reproduktivne faze u srednjoj životnoj dobi i značajno se razlikuju od onih u predmenopauzi žene s obzirom na nezadovoljstvo tijelom i osjećaj debljine. Iako rezultati poput ovih ostaju oskudni; povezanost između poremećaja prehrane i simptoma perimenopauze (npr. negativno raspoloženje, depresija i umor) potvrđuje da perimenopauza može biti posebno rizično razdoblje za patologiju prehrane.U ovoj novoj maloj studiji, koja je nastojala istražiti strukturu simptoma poremećaja prehrane posebno tijekom perimenopauze i rane postmenopauze, istraživači su koristili statističke modele mrežne analize za usporedbu strukture i važnosti specifičnih simptoma poremećaja prehrane u reproduktivnim fazama. Iako priznaju da su potrebna veća istraživanja s ovom podzastupljenom ženskom populacijom, znanstvenici vjeruju da studija potvrđuje kako je nezadovoljstvo izgledom tijela ključni čimbenik rizika za poremećaje prehrane tijekom životnog vijeka, osobito u srednjim godinama.


“Ova studija pokazuje da, slično studijama na mladim odraslim osobama, nezadovoljstvo izgledom tijela ostaje ključna značajka patologije poremećaja prehrane kod žena srednjih godina. Konkretno, strah od debljanja i strah od gubitka kontrole nad prehrambenim navikama središnji su simptomi poremećaja prehrane u perimenopauzi i ranoj postmenopauzi.

Ova saznanja mogu pomoći u usmjeravanju bolje ciljanih strategija liječenja kod žena u srednjim godinama,” kaže dr. Stephanie Faubion, medicinska direktorica NAMS-a.


Izvor: NAMS

Možda će vas zanimati