Društvene znanosti

Što stanovništvo misli o aditivima u hrani?

N.B.

Bilo da se radi o bojama ili konzervansima, emulgatorima ili zaslađivačima - popisi sastojaka slatkiša, pića i druge prerađene hrane često sadrže aditive za hranu. Reprezentativno istraživanje njemačkog Saveznog instituta za procjenu rizika (BfR) pokazuje da 55 posto stanovništva u Njemačkoj pokušava izbjeći aditive pri kupnji hrane. "Mnogi ljudi brinu o mogućim učincima na zdravlje, u isto vrijeme, ne osjećaju se dobro informirani o aditivima u hrani", kaže predsjednik BfR-a profesor dr. Andreas Hensel. "Aditivi u hrani prolaze rigorozne procjene u Europi. Mogu se koristiti samo ako njihova namjeravana upotreba nije povezana s bilo kakvim zdravstvenim oštećenjima."

Aditivi se hrani dodaju u tehnološke svrhe. Na primjer, boje utječu na izgled, emulgatori na teksturu, a zaslađivači na okus hrane - svojstva koja većina ispitanika u studiji smatra važnim ili vrlo važnim. Više od polovice pokušava izbjeći aditive pri kupnji hrane. Za većinu ispitanika, percipirani zdravstveni rizik aditiva veći je od procijenjene koristi - posebno se to odnosi na zaslađivače, boje i pojačivače okusa (svaki više od 40%). Iznad svega, moguće netolerancije, kao i promicanje raka i pretilosti, rizici su koje ispitanici povezuju s aditivima u hrani.

Rezultati nadalje pokazuju da stanovništvo svoje znanje o aditivima u hrani ocjenjuje kao nisko. S jedne strane, ljudi se ne osjećaju dobro informiranima, na primjer kada su u pitanju funkcije ili mogući zdravstveni rizici aditiva u hrani. S druge strane, rezultati pokazuju da su čak i često korišteni aditivi u hrani mnogima nepoznati. Preko 40 posto ispitanika kaže da ne poznaje pojačivač okusa mononatrijev glutamat i zaslađivač aspartam. Nisu svi svjesni primarne funkcionalne skupine pojedinačnih aditiva u hrani - iako većina zna da se karoten koristi kao boja, samo oko četvrtine ispitanika zna da se mliječna kiselina uglavnom koristi kao konzervans.

Pojam aditiva u hrani definiran je u Uredbi (EZ) br. 1333/2008, prema kojoj se definira kao tvar sa ili bez hranjive vrijednosti koja se dodaje hrani u tehnološke svrhe. Aditivi u hrani smiju se koristiti u Europskoj uniji samo ako su prethodno odobreni. Preduvjet za to je da je tvar bezopasna za zdravlje za namjeravanu uporabu. Nadalje, mora postojati tehnološka potreba za dodatkom i potrošači ne smiju biti zavedeni njegovom uporabom. Dodatak hrani odobren u EU ima E broj i mora biti naveden na popisu sastojaka.

Izvor: BfR

Možda će vas zanimati