Društvene znanosti

Završen je rječnik jezika koji se koristio u starom Egiptu

Nataša Ciganović

Učenjaci sa Sveučilišta u Chicagu završili su rječnik od tisuću riječi koji odražava svakodnevni život ljudi u starom Egiptu – uključujući kakve su poreze plaćali, što su očekivali od braka i koliko su morali raditi za vlast.

Drevni jezik nazvan je demotski egipatski, ime koje su mu dali Grci kako bi naznačili da je to jezik puka, ili običnih ljudi. Napisan je u obliku tekućeg pisma i koristio se u Egiptu od otprilike 500. godine prije Krista do 500. godine naše ere, kada su zemlju okupirali i njome vladali stranci - Perzijanci, Grci i Rimljani.

Jezik i danas živi u riječima kao što su npr. engleska riječ 'adobe' (nepečena cigla), koja potječe od egipatske riječi za ciglu. Riječ potječe od demotskog jezika, te je preko arapskog došla do španjolskog jezika tijekom islamske dominacije, objasnila je Janet Johnson, urednica Chicago Demotic Dictionary.

Ebanovina, tamno drvo s kojim se trgovalo iz Nubije (današnji Sudan) uzduž Nila, također ima demotske korijene. Ime Susan indirektno je povezano sa demotskom riječi za lokvanj.

„Demotski jezik korišten je za poslovne i pravne dokumente, privatna pisma i administrativne natpise, te za književne tekstove kao što su pripovijetke i poslovice,“ rekla je Johnson, Morton D. Hull-ova uvažena profesorica sa Orijentalnog instituta. „Također se koristio i za religiozne i magične tekstove kao i za znanstvene tekstove koji su se bavili astronomijom, matematikom i medicinom. To je nezamjenjiv alat za rekonstrukciju društvenog, političkog i kulturalnog života u drevnom Egiptu tijekom fascinantnog povijesnog perioda,“ nadodala je prof. Johnson.

„Sveučilište u Chicagu svojevrstan je demotski centar,“ rekao je James Allen, PhD'81, Wilbour profesor egiptologije i pročelnik Odsjeka za egiptologiju i drevne zapadno-azijske studije na Sveučilištu Brown. „Osim demotskog rječnika, sveučilište među nastavničkim osobljem također ima neke od svjetskih stručnjaka za demotski jezik.

„Ovaj rječnik bit će vrlo koristan, jer postoji više neobjavljenih dokumenata na demotskom jeziku nego za bilo koju drugu fazu drevnog Egipta,“ nadodao je prof. Allen.

SLIKA: Brian Muhs i Janet Johnson, istraživači sa Orijentalnog instituta, pokazuju komad lončarije na kojem se nalazi demotsko pismo.

Demotski jezik bio je jedan od tri teksta na kamenu iz Rosette, na kojemu se također nalaze i egipatskim hijeroglifima kao i grčko pismo. Uz to što se koristio za natpise na kamenu, pismo je također pronađeno na papirusu i slomljenim komadićima lončarije.

„U zadnja četiri stoljeća došlo je do prave eksplozije demotskih studija, a sa sve više učenjaka koji su se počeli fokusirati na ovaj materijal došlo je do velikog napretka u našem razumijevanju ove kasne verzije egipatskog jezika,“ rekao je Gil Stein, direktor Orijentalnog instituta. „Chicago Demotic Dictionary polako završavamo baš u vrijeme kako bi mogao utjecati na naše razumijevanje egipatske civilizacije u njezinih nekoliko završnih stoljeća, kada je još uvijek cvjetala kao vitalna i jedinstvena kultura.

Chicago Demotic Dictionary daje nam ključ za razumijevanje velike količine demotskih ugovora, pisama, poreznih evidencija i ostalih dokumenata; to na omogućuje da čujemo glasove ljudi koji su sačinjavali veliku većinu egipatskog društva u vrijeme kada su bili pod prvom grčkom, a zatim i rimskom vlašću,“ rekao je Stein.

Izvor:University of Chicago

Možda će vas zanimati