Zdravlje i medicina
Um i mozak

Moždani valovi Princeza Leia pomažu dok spavamo učvrstiti sjećanja

Kružni valovi električnih impulsa spiralno kruže oko strana naših glava svake noći dok spavamo, pomažući mozgu pohraniti naše uspomene. Nazvani po kultnoj frizuri vodeće dame pobunjenka iz filma Star Wars 'Moždani valovi Princeza Leia', smatraju se učvrš…

Explora 01.09.2015.

00:45 Broj stanovnika UN 05:35 Novi materijali za poluvodiče 08:20 Biohakeri 11:45 Osjećanje nakon traume 13:00 Analiza psiholoških istraživanja 14:50 Unutarnji skeleton 16:20 Uništenja u Palmiri 17:30 Kočarice kao usisavači 19:35 Genetski mehanizmi deblj…

Nema sadržaja.

Društvene znanosti
Svemir i vrijeme
Biljke i životinje

Bezvezne pizze za Svjetski dan bez mesa

Ok, jasno nam je da neki ljudi nisu spremni prihvatiti bezmesnu prehranu, ali da su neki novinari toliko non šalantni prema svome poslu, ne možemo shvatiti.

Hrvatska i znanost